UE: Pogłowie bydła na najniższym poziomie od 20 lat

Pomimo wyższych cen skupu bydła rzeźnego i mleka, rolnicy w Unii Europejskiej w ubiegłym roku ponownie ograniczyli pogłowie. Według danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostatu) w 27 państwach członkowskich na koniec 2021 r.  utrzymywano łącznie 75,65 mln sztuk bydła. Było to  o ok. 844 tys. sztuk mniej niż w roku poprzednim (spadek wyniósł ok. 1,1%).

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski; źródło: Eurostat, schweizerbauer.ch

Pogłowie bydła w UE osiągnęło poziom najniższy od 20 lat. Na spadek liczebności bydła w 2021 r. we Wspólnocie największy wpływ miała sytuacja we Francji i w Niemczech. We Francji populacja bydła zmniejszyła się o 48,6 tys. zwierząt (tj. o 2,7%) do 17,33 mln sztuk. W Niemczech pogłowie bydła spadło o 262,2 tys. zwierząt (tj. o 2,3% ) do 11,04 mln sztuk. Jeszcze wyższe tempo spadku, tj. od 3,0% do 4,1%, odnotowano w Portugalii, na Węgrzech i w Rumunii.

Natomiast w Belgii, Danii i Hiszpanii odnotowano umiarkowany spadek liczebności bydła, tj. o ok. 1%. Ogólny spadek pogłowia bydła w UE jest łagodniejszy dzięki zwiększeniu liczebności tych zwierząt w dziewięciu krajach członkowskich w porównaniu do 2020 r. Jednym z nich była Irlandia ze wzrostem o prawie 120 tys. zwierząt (tj. o 1,8%) do 6,65 mln sztuk bydła. Ponadto w Polsce kontynuowany był wzrost pogłowia z poprzednich lat o 1,5% do 6,37 mln sztuk, przy czym szczególnie wzrosła liczba jałówek i buhajków rzeźnych. Również w Austrii stado bydła nieznacznie wzrosło o 0,8% do 1,87 mln sztuk. W Niderlandach również odnotowano niewielki wzrost, tj. o 0,4% do poziomu 3,71 mln sztuk, co było wynikiem większej liczby cieląt rzeźnych poniżej jednego roku życia.

Mniej krów mlecznych

W 2021 r. w 21 krajach UE odnotowano spadek liczebności krów mlecznych, a jedynie w 6 nastąpił wzrost. Populacja krów mlecznych w UE zmniejszyła się o 317 tys. sztuk (tj. o 1,5%)  w porównaniu z grudniem 2020 r. do poziomu 20,22 mln sztuk. Największe spadki odnotowano w Francji, tj. o 2,5% do poziomu 3,32 mln sztuk oraz w Niemczech z redukcją o 2,3% do 3,83 mln krów. Także polscy rolnicy znacznie ograniczyli pogłowie krów mlecznych, tj. o 90,5 tys. zwierząt do 2,04 mln sztuk. Z kolei irlandzcy producenci ponownie znacznie zwiększyli swoje stada krów mlecznych, tj. o 3,4% do 1,51 mln sztuk.  W Czechach, Bułgarii, Słowenii i Austrii również pogłowie krów nieznacznie wzrosło w porównaniu z 2020 rok.

We Wspólnocie maleje także stado podstawowe bydła mięsnego. Liczba krów mamek w UE ponownie spadła o 245 tys. (tj. o 2,3%) do poziomu 10,53 mln sztuk w odniesieniu do 2020 r. Francja, która ma największe stado bydła mięsnego w UE, odnotowała spadek o 2,3% do 3,88 miliona mamek, a w Irlandii liczebność tych krów zmniejszyła się o 3,6% do poziomu 890 tys. sztuk. Wśród ważniejszych krajów w UE  z hodowlą krów mamek tylko Portugalia odnotowała wzrost stada o 0,4% do 509 tys. zwierząt.

Nadchodzące wydarzenia