Mooloo: Krowi nocnik, aby uratować świat

Naukowcom udało się z powodzeniem nauczyć korzystania z toalety 11 z 16 krów, aby zapobiegać skutkom wpływu ich moczu na środowisko.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Manchester Media Group

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii szkolił cielęta do korzystania z latryny, którą nazywali „mooloo”. Ich badania opublikowane we wrześniu 2021 roku, mogą zostać rozszerzone w przyszłości, aby zmniejszyć wpływ hodowli bydła na środowisko.

Skąd taki pomysł? Otóż pojedyncza krowa może wyprodukować około 30 litrów moczu dziennie. Kiedy ten mocz jest łączony z kałem, może wytwarzać amoniak, który z kolei może prowadzić do eutrofizacji, formy zanieczyszczenia wody, która charakteryzuje się nadmiernymi składnikami odżywczymi w wodzie, a także powoduje kwaśne deszcze. Możliwe jest także zanieczyszczenie wód gruntowych azotanami, wytwarzając podtlenek azotu, gaz cieplarniany i zanieczyszczenie powietrza.

Chociaż wpływ moczu na środowisko nie jest tak znaczący, jak ten spowodowany odbijaniem się i wzdęciami bydła, podtlenek azotu nadal stanowił 5% gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii w 2019 roku .

Ponadto niektóre praktyki hodowlane mające na celu ulepszenie dobrostanu bydła zwiększają ilość amoniaku uwalnianego do ich środowiska. Próbując nauczyć krowy korzystania z toalety, zespół naukowców miał nadzieję umożliwić hodowcom zapewnienie krowom dobrych warunków, przy jednoczesnym ograniczeniu szkód środowiskowych powodowanych przez wspomniany wcześniej amoniak.

W pierwszym etapie eksperymentu zwierzęta były ograniczane do “mooloo” i nagradzane słodkim płynem na bazie melasy za każdym razem, gdy oddawały mocz. To pomogło im stworzyć pozytywne skojarzenie z „załatwianiem się” w latrynie.

Krowy zostały następnie wyprowadzone z latryny, ale miały do ​​niej dostęp z alejki przez bramę aktywowaną przez zwierzęta. Jeśli oddawały mocz w latrynie, były nagradzane tym samym płynem na bazie melasy, ale jeśli oddawały mocz w alejce, były spryskiwane wodą przez trzy sekundy jako forma negatywnego wzmocnienia.

Krowom podawano diuretyki, aby skłonić je do częstszego oddawania moczu, ponieważ naukowcy musieli ograniczyć czas trwania eksperymentów ze względu na uwarunkowania etyczne wprowadzone w celu ochrony dobrostanu zwierząt.

Naukowcy biorący udział w projekcie oszacowali, że możliwe jest wyszkolenie krowy do korzystania z bydlęcej latryny na podobnym poziomie, jak dziecka w wieku 2-4 lat. Spośród 16 przetestowanych krów 11 zdołało konsekwentnie prawidłowo korzystać z latryny, używając jej do oddawania moczu w 83% przypadków. Innym krowom udało się korzystać z latryny z mniejszym, różnym stopniem powodzenia. Chociaż wielkość próby jest niewielka, wyniki te są obiecujące, a światowa społeczność naukowa wydaje się być przekonana, że ​​wyniki te można powtórzyć. Podstawowym problemem prawdopodobnie będzie skalowanie techniki do zastosowania w przemyśle bydła – możliwe jest wyszkolenie małej grupy w zakresie toalet, ale prawdopodobnie znacznie trudniej będzie wyszkolić całe stado bydła, które może liczyć setki. Ponadto zbadano tylko oddawanie moczu, co prowadzi do jedynie niewielkiej części wpływu na środowisko powodowanego przez bydło . Zespół badawczy był jednak pewny, że może rozszerzyć wyniki na defekację, ale tego, co najbardziej wpływa na klimat, czyli krowiego bekania, raczej okiełznać się nie da.

Nadchodzące wydarzenia