Problemy krów świeżo wycielonych w kojcach porodowych – wczesne wykrywanie ma znaczenie!

Co robisz, gdy jedna z Twoich świeżo wycielonych krów zachoruje na kliniczne zapalenie wymienia? Zauważasz zaczerwienienie lub obrzęk strzyków, więc natychmiast oddzielasz chore zwierzę od reszty stada. Następnie pobierasz próbkę mleka i z niepokojem czekasz na wyniki. Niestety, liczba komórek somatycznych powyżej 200 tys./ml. Niezwłocznie rozpoczynasz leczenie. Trwale izolujesz krowę od pozostałych zwierząt, wykonujesz dodatkowe badania, posiewy, wdrażasz antybiotykoterapię, regularnie dezynfekujesz strzyki i czekasz… Po mniej więcej tygodniu krowa wraca do zdrowia.

tekst: Bartosz Bąk, MSD Animal Health – artykuł promocyjny

Szacuje się, że średnio od 30% do 50% krów mlecznych cierpi na jedną z licznych chorób metabolicznych i zakaźnych, które są przyczyną utraty rentowności gospodarstwa na skutek wzrostu kosztów hodowli, zmniejszenia produkcji czy wydajności reprodukcyjnej stada.

Zadbanie o dobrostan krowy i właściwe postępowanie w okresie przejściowym mają zatem kluczowe znaczenie dla powodzenia laktacji i opłacalności produkcji.

Wczesne wykrycie problemu i podjęcie skutecznej interwencji pozwalają zminimalizować negatywny wpływ choroby na pozostałe zwierzęta i rentowność gospodarstwa. Podczas gdy konwencjonalne podejście do zarządzania stadem koncentruje się na rozpoznaniu potencjalnych zagrożeń zdrowotnych dopiero PO porodzie, systemy elektronicznego monitorowania krów umożliwiają postawienie wstępnej diagnozy jeszcze PRZED wycieleniem.

Badania przeprowadzone przez Narodowe Centrum Informacji Biotechnologicznej wskazują, że krótszy czas przeżuwania u krów przed wycieleniem jest silnie skorelowany z występowaniem chorób metabolicznych i innych schorzeń powycieleniowych.

Raport o stanie zdrowia. Zwróć uwagę na trzy zasuszone krowy, u których system zarejestrował spadek czasu przeżuwania

Jak zatem rozpoznać te potencjalnie zagrożone krowy, jeszcze zanim wystąpią u nich pierwsze symptomy choroby?

Kluczowym parametrem, który należy uważnie obserwować, jest oczywiście przeżuwanie – i to zarówno wyraźny spadek czasu przeżuwania na przestrzeni kilku dni, jak i wyjątkowo niskie średnie przeżuwanie dobowe. Obydwa zachowania rejestrowane są przez systemy służące do monitorowania przeżuwania.

Raport dla krów przed wycieleniem. Prześledź uważnie dane dotyczące przeżuwania zwierząt, które są poniżej średniego poziomu dla danego kojca porodowego

Ponieważ raport zdrowotny oflagowuje jedynie te zwierzęta, u których zarejestrowano gwałtowne zmniejszenie czasu przeżuwania, warto dodatkowo raz w tygodniu obejrzeć statystyki dla wszystkich krów przed wycieleniem. Pozwoli nam to na czas dostrzec wszelkie niepokojące zmiany w zachowaniu stada, które mogłyby nie zostać uwzględnione w raporcie.

Raport jest automatycznie sortowany według najkrótszego średniego dobowego czasu przeżuwania, co ułatwia szybkie odnalezienie krów, które wymagają zbadania i wdrożenia leczenia.

W przypadku krów przed wycieleniem najczęściej stosowaną przez hodowców metodą leczenia w kojcach porodowych jest antybiotykoterapia. Kluczem do skutecznej terapii jest jednak właśnie wczesne wykrycie symptomów choroby. Tylko tak można uniknąć powikłań, obniżenia produkcji czy pogorszenia jakości mleka. 

Wykres przeżuwania krowy o czasie przeżuwania niższym niż średnia kojca. W 11. dniu doju u zwierzęcia zdiagnozowano ketozę, w 13. dniu doju – przemieszczenie trawieńca (DA)

Nadchodzące wydarzenia