Co nowego w programie SOL?

W październiku pojawiły się trzy nowe ważne zmiany w programie SOL. Pierwsza z nich dotyczy prezentacji analizy „Skład mleka w dniu próby”, druga – zarządzania alertami, a trzecia – wyświetlania w programie wyników Oceny Typu i Budowy. Szczegóły poniżej.

tekst: Izabela Jannasz

Skład mleka w dniu próby
„Skład mleka w dniu próby” to analiza znajdująca się w zakładce „Analizy” / „Próbne doje” / „Skład mleka w dniu próby”. Zawiera zestawienie analogiczne do tabelki z RW-1 STADO zatytułowanej „Wyniki ostatniego próbnego doju”. We wcześniejszej jej wersji w tej tabelce laktacja była podzielona na fazy laktacji ustawione w programie SOL. Od teraz zachowana jest spójność prezentowanych danych zarówno w programie, jak i w raporcie wynikowym.

Co jeszcze się zmieniło? Średnia wydajność mleka przedstawiana jest z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku, a nie jak dotychczas zaokrąglana do całości. W ostatniej części tabeli pojawiło się też coś, czego wcześniej w SOL-u w tej tabeli nie było – czyli wyniki liczby komórek somatycznych (LKS) dla stada. Analogicznie do RW-1 prezentowane są kolumny w przedziałach LKS 201–400, 401–1000, powyżej tysiąca oraz łączna liczba krów z LKS powyżej 200 tys. Jest to informacja dla hodowcy o tym, ile samic ma niepokojąco wysoki poziom komórek somatycznych w mleku.

Ryc. 1. Analiza składu mleka w dniu próby

Przegląd alertów
Kolejną zmianą jest opcja samodzielnego zarządzania alertami w programie. Co to tak właściwie oznacza? W SOL-u, na pulpicie, z prawej strony jest sekcja alarmów. Wyświetlają się tam m.in. wszelkie informacje o nieprawidłowościach odnotowanych przez SOL, karencjach, przypomnieniach lub działaniach, jakie trzeba podjąć w programie. Między innymi znajdują się tam błędy dotyczące wprowadzonych pokryć i inseminacji.

Od momentu uruchomienia funkcji zarządzania alertami hodowcy nie będą już musieli borykać się ze starymi powiadomieniami na pulpicie. Najczęściej trafiały do nas prośby o usunięcie „Błędnych pokryć” lub „Błędnych cielności”, dlatego też na pierwszy ogień właśnie te dwa powiadomienia można usuwać z pulpitu. Na razie przegląd alertów dotyczy tylko „Błędnych pokryć” i „Błędnych cielności”, ale systematycznie będziemy dodawać możliwość usuwania z listy innych alarmów, które użytkownik uzna za niepotrzebne.

Ryc. 3. Wyniki oceny typu i budowy w Karcie Jałówki-Krowy

Co należy zrobić, aby powiadomienia usunąć lub oznaczyć jako przeczytane? Po kliknięciu w kafelek „Błędne pokrycia” lub „Błędne cielności” pojawia się lista błędów odnotowanych w SOL-u. Przy wybranym błędzie jest check box do zaznaczenia. Nad wykazem dostępne są dwa przyciski – „Usuń” i „Oznacz jako przeczytane”. I to jest właśnie to, co hodowcy mogą zrobić z alertami – usunąć całkowicie z listy albo przenieść do sekcji przeczytane. Aby otworzyć listę przeczytanych alertów, należy rozwinąć wyszukiwarkę (panel z napisem „Warunki wyszukiwania”, domyślnie jest zwinięty), która znajduje się nad listą błędów, oraz znaleźć pole „Przeczytane”. Domyślnie w polu tym jest wartość „Nie”.

W wyszukiwarce jest także do wyboru z listy z pola „Typ zdarzenia” – „Pokrycie”, „Badanie cielności” oraz „Wszystkie”. Jeśli otworzymy „Przegląd alertów” przez jeden z kafelków z błędami, wtedy też taki typ zdarzenia zostanie wybrany domyślnie do prezentacji. Czyli wejście w kafelek „Błędne pokrycia” otworzy nam listę błędnych pokryć, w typie zdarzenia „Pokrycie”.

Oczywiście warto też dodać, że usunięcie alarmu z listy nie powoduje jego całkowitego zniknięcia. Nadal jest on widoczny w karcie zwierzęcia – usunięcie lub oznaczenie jako przeczytane alarmu powoduje tylko znikanie kafelka z pulpitu programu.

Po udanej operacji liczba alarmów na pulpicie zmniejsza się lub kafelki całkowicie znikają.

Ocena typu i budowy
I ostatnia omawiana zmiana – ale nie najmniej ważna. W SOL-u, w Karcie Jałówki-Krowy, w zakładce „Pokrój” (niebieska strzałka) dostępne są teraz wyniki oceny typu i budowy krów!

Ryc. 2. Widok funkcji „Przegląd alertów”

Po wybraniu opcji „Ocena typu i budowy” pojawiają się dwie sekcje z wynikami oceny typu i budowy z podziałem na „Ocenę ogólną” i „Ocenę szczegółową” (zielone strzałki). „Ocena szczegółowa” jest domyślnie zwinięta. W pierwszej sekcji, na samej górze znajduje się napis „Data oceny”, a obok niego, w jednej linii, kafelki z datami wykonanych ocen (czerwona strzałka). Kafelki są wyświetlane w kolejności malejącej, tzn. data najnowszej oceny wyświetlana jest skrajnie po lewej stronie. Klikając kafelek z datą, użytkownik wskazuje datę oceny, której wyniki mają być prezentowane. Kafelek z aktualnie wybraną datą jest wyróżniony kolorem niebieskim. Domyślnie wyróżniona jest najpóźniejsza data (tj. najbardziej aktualna) data oceny.

W prawym górnym rogu znajduje się pomarańczowy przycisk z napisem „Objaśnienia”, w którym niedługo pojawią się opisy ocen oraz niezbędne wyjaśnienia dotyczące OTiB-u. Obecnie strona jest w przygotowaniu.

W opcji „Ocena typu i budowy” użytkownik może jedynie przeglądać wyniki przechowywane w głównym systemie FedInfo. Nie może ich edytować ani dodawać, ponieważ są to oceny wykonane przez pracowników PFHBiPM oraz zarejestrowane w systemie FedInfo. W przygotowaniu natomiast jest „Wykaz oceny typu i budowy”, który będzie umożliwiał przegląd sumarycznych zestawień ocen dla grupy krów oraz wyeksportowanie danych w postaci pliku w wybranej formie.

Aby zobaczyć wyniki „Oceny szczegółowej” typu i budowy, która znajduje się pod „Oceną ogólną”, należy kliknąć w belkę z napisem „Ocena szczegółowa”. Rozwinie się wtedy długa lista z zestawem cech i ich wartością. Warto dodać, że zarówno zestaw ocen szczegółowych, jak i ogólnych może być różny w zależności od rasy krowy i czasu, kiedy była oceniana.

Ostatnio dużo się dzieje w programie SOL – dużo nowości i dużo zmian. Ale to dobrze, w zapasie mamy dla Was jeszcze inne niespodzianki. Wyczekujcie ich cierpliwie. 

Nadchodzące wydarzenia