Karta Jałówki-Krowy w SOL-u!

Stado OnLine jest programem, który rozwijamy dla hodowców i z hodowcami – słuchamy sugestii dotyczących kierunków rozwoju. Tak się stało i teraz, kiedy wprowadziliśmy w SOL-u możliwość generowania elektronicznej wersji znanej Karty Jałówki-Krowy.

tekst: Joanna Kwaśniewska

Czym jest KJK?
Karta Jałówki-Krowy (KJK) od wielu lat jest drukowana dla hodowców i ręcznie uzupełniana przez pracownika Federacji. Znajdują się tam między innymi kontury zwierzęcia, pracowicie malowane przez zootechnika oceny, informacje o wydajnościach, pokryciach, wpisie do księgi czy pochodzeniu. Mimo że to nie jest oficjalny dokument hodowlany potwierdzający pochodzenie i wartość hodowlaną zwierzęcia (takim dokumentem jest świadectwo zootechniczne, które można zamówić odpłatnie), przez wiele lat funkcjonowania KJK zdobyła uznanie hodowców. Trudno się dziwić – jest pomocna w każdej sytuacji, gdy chcemy sami obejrzeć lub zaprezentować komuś (np. potencjalnemu kupcowi) wiele informacji o wartości użytkowej samicy zapisanych na jednej kartce.

Porównanie, czyli dlaczego lepiej w SOL-u
Karta drukowana z programu SOL jest wygodniejsza z kilku powodów. Po pierwsze, możemy wybrać, dla których zwierząt potrzebujemy kart. Jeżeli uznamy, że będziemy je generować wyłącznie przy sprzedaży – możemy tak zrobić. Jeżeli chcemy mieć pod ręką wydrukowane karty wszystkich naszych samic – nic nie stoi na przeszkodzie. Po drugie, oszczędzamy sporo czasu. Dotychczas to zootechnik musiał uzupełniać karty na bieżąco, co się wiązało z koniecznością ich udostępniania. Poza tym na otrzymanie karty nowej jałówki trzeba było trochę poczekać – teraz jest ona dostępna na jedno kliknięcie. Jeżeli już jesteśmy przy oszczędnościach, to nie można nie wspomnieć o oszczędności pieniędzy – rezygnacja z tradycyjnych kart to 0,4 zł mniej na każdej sztuce ocenianej!

Rysunek 1.

Więcej informacji
Karta generowana z programu zawiera szerszy zakres informacji niż jej papierowa poprzedniczka. Są to m.in. wartości indeksów PF oraz IE, zarówno dla krowy, jak i jej rodziców, informacje o wynikach z ostatnich próbnych dojów czy zaznaczenie najwyższych wydajności 305-dniowych – zarówno samej krowy, jak i jej matki. W KJK znajduje się miejsce na zdjęcie zwierzęcia – aktualnie do programu można wgrać jedną fotografię (wystarczy kliknąć grafikę znajdującą się w zakładce „Podstawowe informacje” w karcie zwierzęcia).

Rysunek 2.

Jak to działa w SOL-u?
W celu pobrania KJK z programu wystarczy wejść na dowolną listę zwierząt, zaznaczyć sztuki, dla których chcemy utworzyć karty (lub zaznaczyć wszystkie zwierzęta z listy), a następnie kliknąć polecenie „Wydrukuj kartę zwierzęcia”, które znajduje się pod niebieskim przyciskiem nad listą (rys. 1). Można także wejść do KJK konkretnego zwierzęcia i w zakładce „Podstawowe informacje” kliknąć niebieski kwadrat z trzema kropkami, natępnie wybrać opcję „Drukuj kartę zwierzęcia” (rys. 2). Program zapyta nas, czy chcemy drukować wyłącznie pierwszą stronę (rys. 3), czy również dane o pokryciach (rys. 4). Ważne jest, aby pamiętać, że karta jest uzupełniana danymi aktualnymi na dzień jej tworzenia. W wydrukowanej KJK nie ma miejsca na robienie „ręcznych” wpisów, np. uzupełnianie kolejnych pokryć.

Rezygnacja z papierowej KJK
Mając możliwość tworzenia kart w programie SOL, warto rozważyć rezygnację z tradycyjnej KJK. W tym celu należy skontaktować się z zootechnikiem oceny, który przeprowadza w gospodarstwie próbne udoje.

Warto wypróbować nową funkcję, chociażby dlatego, że KJK generowana z programu SOL:
jest elastyczna – hodowca decyduje, których kart potrzebuje;
pozwala zaoszczędzić pieniądze – odpłatność za sztukę jest niższa o 0,4 zł;
zawiera więcej informacji niż papierowa wersja.

Dodatkowych informacji udzielą SOL-asystenci – tel. 22 290 00 92,
a do programu Stado OnLine można się zarejestrować na stronie internetowej: www.stadoonline.pl  

Nadchodzące wydarzenia