SOL – podsumowanie roku 2019

Koniec roku to oczywisty czas podsumowań – nie inaczej jest w przypadku programu SOL. Tym bardziej, że miniony rok był niezwykle udany!

tekst: Joanna Kwaśniewska, zdjęcie: Pixabay

Począwszy od kwietnia 2019, liczba napływających do nas zgłoszeń była wyższa niż w tym samym czasie w 2018 r. Prawdziwy rekord został pobity w listopadzie – otrzymaliśmy aż 365 zgłoszeń (wyk. 1)! Wprawdzie SOL-asystenci mieli pełne ręce roboty, ale takie momenty są dla nas budujące, a także pokazują, że zaufanie do programu stale rośnie. To pozytywnie nastraja do pracy nad rozwojem systemu, tym bardziej że plany na 2020 są ambitne – chcemy dodać kilka nowych przydatnych funkcji (będziemy informować o nich na bieżąco) oraz stale udoskonalać działanie programu, zgodnie ze zgłaszanymi przez użytkowników opiniami.

Wykres 1. Liczba zgłoszeń w latach 2018 i 2019

Liczba gospodarstw W SOL
Rok 2019 zamknęliśmy z 3196 aktywnymi gospodarstwami. Wśród nich 20% uzyskuje rabat za aktywność – czyli oszczędza na odpłatności za ocenę. Warto pójść w ślady tych najbardziej aktywnych użytkowników, nie tylko ze względu na sam upust, ale również dlatego, że dzięki regularnie wpisywanym zdarzeniom zootechnik oceny może pobrać wykaz na PDA, co oszczędza sporo czasu podczas próby. Im więcej danych wprowadzasz do programu SOL, tym bardziej użyteczne informacje z niego uzyskujesz – analizy, zestawienia i przypomnienia.

Jeszcze trochę liczb
Najwięcej SOL-owych gospodarstw jest, co nie będzie zaskoczeniem, w województwach podlaskim, mazowieckim i wielkopolskim. Najczęściej o programie dowiadujecie się od zootechników oceny, doradców, inspektorów oraz z niniejszego magazynu. Gospodarstwa SOL stanowią 17% wszystkich obór i obejmują 25% pogłowia ocenianych krów – co oznacza, że co czwarta krowa oceniana jest w SOL-u!

Co rejestrują użytkownicy?
Zdecydowanie najczęściej zapisywanym zdarzeniem jest przemieszczenie zwierząt – czy to przemieszczenie wewnątrz gospodarstwa (np. pomiędzy kojcami lub budynkami), czy sprzedaż. Na drugim miejscu znajdują się pokrycia – do rejestracji których zachęcamy nie tylko hodowców będących inseminatorami we własnym gospodarstwie, ale także tych, którzy korzystają z zewnętrznych usług inseminacyjnych. Warto mieć zapisane daty pokryć na bieżąco, zanim do systemu Symlek wprowadzi je inseminator, ponieważ dzięki temu program nalicza terminy obserwacji kolejnej rui, ponadto sprawdza, czy pokrycie zostało już zapisane w systemie – jeżeli nie, pojawi się na wykazie pokryć niepotwierdzonych (należy wejść do zakładki „Rozród”, a następnie „Pokrycia niepotwierdzone”). Spora część z zarejestrowanych w SOL-u pokryć inseminacyjnych pochodzi z modułu „Inseminator”. Rekordowo dużo zdarzeń zostało zarejestrowanych w grudniu, najmniej w lipcu. Ta tendencja pokrywa się z kalendarzem prac polowych – w okresie żniw użytkownicy mają zdecydowanie mniej czasu na pracę z programem (wyk. 2). Łącznie w 2019 r. użytkownicy SOL-a wprowadzili do programu 570 098 zdarzeń, co daje średnio 1561 zapisów dziennie! Zwiększona aktywność wiąże się również ze wzrostem liczby użytkowników. Jeżeli chodzi o wejścia do programu, to w 2019 użytkownicy programu zalogowali się aż 257 851 razy, co daje średnio 706 logowań dziennie.

Wykres 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń

SOL-asystenci
Przy okazji podsumowania nie sposób nie wspomnieć o SOL-aystentach, będących wsparciem dla użytkowników programu. Dzięki rosnącej liczbie użytkowników każdy z SOL-asystentów ma trzy razy więcej gospodarstw w swoim „obszarze” niż na koniec roku 2018. Cieszy nas fakt, że coraz chętniej kontaktujecie się z nami i chcecie poznawać kolejne funkcje programu – w 2019 rozmawialiśmy z Wami na czacie aż 1538 razy! Poza czatem oczywiście nadal można kontaktować się z asystentami telefonicznie: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7–20, a w piątki 7–15. 

Nadchodzące wydarzenia