CALZEO® – komfortowe legowiska dla krów

CALZEO® jest produktem naturalnym, produkowanym w Polsce, który po zmieszaniu w wozie paszowym z pociętą słomą lub innym materiałem ściółkowym tworzy bardzo komfortowe, sprężyste i higieniczne legowisko dla krów mlecznych. Zawiera węglan wapnia i węglan magnezu oraz wysoki udział aktywnych minerałów ilastych (zeolit). Ma lekko zasadowy odczyn, pH ok. 8–9. W opinii producenta, CALZEO® wstrzymuje rozwój chorobotwórczych zarazków, nie niszcząc jednocześnie naturalnej flory bakteryjnej, oraz w naturalny sposób pielęgnuje delikatną i wrażliwą skórę wymion i strzyków krów. Ponadto dzięki aktywnym minerałom ilastym szybko absorbuje szkodliwe substancje i utrzymuje legowisko w stanie suchym. Producent wskazuje także na pozytywny wpływ CALZEO® na wydajność mleczną krów i redukcję komórek somatycznych w mleku. Produkt jest dostarczany bezpośrednio do gospodarstw luzem w samochodach-wannach o pojemności 26–27 ton.
http://www.calzeo.pl

Nadchodzące wydarzenia