Obrady Wielkopolskiego Związku w Kobiernie

W październiku 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Miejscem spotkania była, jak zawsze, sala konferencyjna budynku administracyjno-laboratoryjnego PFHBiPM mieszczącego się w Kobiernie, gdzie swoją siedzibę ma również związek wielkopolskich hodowców.

Tekst: Paweł Reszel, WZHiPB

W posiedzeniu uczestniczył cały zarząd WZHiPB. Przybył również prezydent Leszek Hądzlik, będący członkiem zarządu. Ponadto w spotkaniu udział wzięli dyrektor PFHBiPM Mieczysław Klupczyński, dyrektor Regionu Oceny Poznań Mariusz Chrobot i kierownik zespołu oceny Eugeniusz Sierszulski.

Posiedzenie otworzył i poprowadził według planu prezes zarządu Przemysław Jagła. Tuż po powitaniu gości nastąpiło wręczenie Złotej Honorowej Odznaki PFHBiPM prezesowi RKHiPB w Kaliszu i jednocześnie członkowi zarządu WZHiPB Przemysławowi Kmiecińskiemu w uznaniu zasług i pracy na rzecz hodowli bydła mlecznego. Po tej uroczystości kontynuowano obrady. Jednym z głównych punktów było podsumowanie i przedstawienie najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczył WZHiPB, oraz omówienie sprawozdań finansowych związku. Pan Mikołaj Czarnecki podsumował rozliczenie finansowe z XIII RWZH Pudliszki 2018. Nie zabrakło też wątku zbliżającej się uroczystości poświęcenia sztandaru PFHBiPM, w której udział wezmą przedstawiciele wielkopolskich hodowców. 

Nadchodzące wydarzenia