I Pokaz Bydła Mlecznego Ras Zachowawczych w Ostródzie

W dniach 20–21 października 2018 r. w Ostródzie, w obiektach EXPO ARENY, odbyły się Targi Rolnicze „Zagroda” oraz wystawa zwierząt hodowlanych.

Tekst i zdjęcie: Zdzisław Szewczak, PFHBiPM, oddział w Olsztynie zs. w Dorotowie

W wystawie bydła mlecznego ras zachowawczych uczestniczyło 15 hodowców z woj. warmińsko-mazurskiego, prezentujących 26 sztuk bydła ras polskiej-czerwonej, czarno-białej, białogrzbietej oraz, dla porównania, jersey, simetal i PHF HO.

Uroczystego otwarcia targów i wystawy dokonał wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki w asyście wojewody, marszałka oraz prezesa WMIR. Prezentacja ras zachowawczych w ringu miała na celu ich porównanie z rasą polską holsztyńsko-fryzyjską oraz wykazanie różnic w pokroju i cechach użytkowych, co skrzętnie wychwycił Zdzisław Szewczak, kierownik oddziału PFHBiPM w Olsztynie. Każdą z prezentowanych ras omawiali inspektorzy nadzoru oraz hodowca Piotr Rydel.

Podczas uroczystego wręczania pucharów, które odbyło się 21.10.2018 r., wszyscy hodowcy zostali wyróżnieni statuetkami ufundowanymi przez WMZHBM. Zdobywcy pierwszych lokat w poszczególnych rasach otrzymali z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego oraz dyr. WMODR Damiana Godzińskiego nagrody rzeczowe i dyplomy. Kierownik oddziału Olsztyńskiego wręczył pani Skórczyńskiej, właścicielce krowy HO, puchar za najpiękniejszą krowę prezentowaną na pokazie. 

Nadchodzące wydarzenia