Podsumowanie wyników w RKHiPB Kalisz

Po podsumowaniu województwa wielkopolskiego czas przyszedł również na poszczególne rejonowe koła hodowców. I właśnie 2 maja w miejscowości Niedźwiady, położonej na trasie Kalisz – Konin, w Rejonowym Kole Hodowców i Producentów Bydła w Kaliszu odbyło się podsumowanie wyników oceny za 2017 rok.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Skopiński, PFHBiPM, RO Poznań

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem licznie przybyłych gości przez prezesa Koła Przemysława Kmiecińskiego. Dużą grupę stanowili producenci mleka. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili także goście: prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik, prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Mleka Przemysław Jagła, starostowie powiatów kaliskiego Krzysztof Nosal i pleszewskiego Urszula Balicka, wójtowie gmin Gołuchów Marek Zdunek i Blizanowa Sławomir Musioł, przedstawiciele Regionu Oceny Poznań, kierownik Piotr Funka, inspektor i zastępca dyrektora Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Mleka Paweł Reszel, a także dyrektorzy spółek inseminacyjnych: Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu w Tulcach (oddział w Ostrowie Wlkp.) Anna Włodarczak i dyrektor regionalny Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy Krzysztof Grobelny oraz przedstawiciele firm paszowych: Piast, Josera, De Heus, Neorol, Cargill.

Sekretarz RKHiPB w Kaliszu Stanisław Skopiński przedstawił wyniki wydajności mlecznej najlepszych hodowców powiatu kaliskiego i pleszewskiego, którzy za osiągnięcia zostali uhonorowani pucharami i nagrodami. Po zakończeniu części oficjalnej prezes zaprosił wszystkich na smaczny obiad i zabawę taneczną, trwającą do białego rana.

Pierwsza piątka powiatu pleszewskiego: 1. Michał Biegański, Jedlec – 12 522 kg średnio od krowy; 2. Marcin Sobczyński, Lutynia – 12 029 kg; 3. Tomasz Cichy, Jedlec – 11 579 kg; 4. Józef Cichy, Jedlec – 11 411 kg; 5. Maciej Pływaczyk, Jedlec – 11 224 kg
Pierwsza piątka powiatu kaliskiego: 1. Anna i Tomasz Frątczakowie, Dojutrów – 11 816 kg średnio od krowy; 2. Anna i Andrzej Jaworowiczowie, Godziątków – 11 524 kg; 3. Agnieszka i Krzysztof Jaworscy, Russuwek – 11 265 kg; 4. Katarzyna i Michał Kubiakowie, Pawłówek – 11 259 kg; 5. Irena i Leszek Płócienniczakowie, Złotniki Małe Kol. – 11 200 kg

Nadchodzące wydarzenia