Cena mleka nadal spada, ale już nie tak drastycznie

Producenci mleka od grudnia 2022 roku borykają się z dużymi obniżkami cen surowca. Jednak spadki nie są już tak drastyczne, jak na początku roku. Z danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 6 listopada 2023 roku, wynika, że średnia cena mleka we wrześniu bieżącego roku osiągnęła poziom 43,45 EUR/100 kg, co oznacza spadek o 0,2% w porównaniu z sierpniem 2023 oraz o 20,3% w porównaniu z wrześniem 2022. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w październiku bieżącego roku cena utrzyma się na podobnym poziomie.

tekst: Dorota Grabarczyk

We wrześniu 2023 roku w jedenastu państwach członkowskich odnotowano spadki cen mleka w relacji miesięcznej. Największe miały miejsce: w Rumunii – o 7,3%, do 41,68 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek o 21,4%); na Łotwie – o 5,1%, do 34,17 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena była o 30,6% niższa); w Holandii – o 4,2%, do 41,45 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek wyniósł 32,3%); w Finlandii – o 3,5%, do 49,50 EUR (w relacji rocznej o 6,5% niższa). W analizowanym miesiącu ceny mleka wzrosły w czternastu krajach. Największe podwyżki zanotowano: w Belgii – o 5,8%, do 40,26 EUR/100 kg (cena była o 30,6% niższa niż w ubiegłym roku); w Irlandii – o 4,4%, do 40,01 EUR (o 37,8% mniej w relacji rocznej); na Litwie – o 3,8%, do 35,16 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena była niższa o 33,2%); na Malcie – o 2,1%, do 57,25 EUR (o 9,6% mniej niż w ubiegłym roku). W Danii cena utrzymała się na podobnym poziomie, tj. 41,58 EUR, jednak była o 29,4% niższa niż we wrześniu 2022 roku Od wielu miesięcy nie są publikowane dane z Luksemburga.

W Polsce średnia cena we wrześniu 2023 roku ukształtowała się na poziomie 41,09 EUR/100 kg i była o 1,5% niższa niż w sierpniu 2023 oraz o 22,7% niższa niż we wrześniu 2022. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w październiku 2023 roku cena delikatnie wzrośnie i będzie wynosić 42,00 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 5,43% niższa od średniej unijnej. We wrześniu bieżącego roku Polska znalazła się na dziewiątym miejscu od końca pod względem ceny. Niższe ceny wypłacane były producentom: w Belgii (40,26 EUR), Czechach (39,92 EUR), Estonii (40,35 EUR), Irlandii (40,01 EUR), na Łotwie (34,17 EUR), Litwie (35,16 EUR), Węgrzech (39,80 EUR) oraz w Szwecji (36,53 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (17 października i 7 listopada). Pierwsza zakończyła się wzrostem indeksu o 4,3%, przy średniej cenie na poziomie 3202 USD/t. Podczas drugiej aukcji indeks cen produktów mlecznych odnotował niewielki spadek – o 0,7%, a średnia cena wyniosła 3255 USD. Od stycznia 2023 roku ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 6,0%.

Podczas ostatniej aukcji (7 listopada 2023 roku) odnotowano wzrosty cen pięciu oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku laktozy – o 19,2%, do 718 USD/t; sera Cheddar – o 4,5%, do 4042 USD/t; maślanki w proszku – o 3,5%, do 2323 USD/t. Spadek ceny odnotowano w stosunku do masła – o 1,6%, do 4890 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 2,7%, do 2971 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia