Spadają ceny mleka w skupie

Pogarsza się sytuacja na unijnym i światowym rynku mleka i przetworów mlecznych.

tekst: Tomasz Roszkowski

Na światowym rynku mleka trwa zła passa, zapoczątkowana wybuchem pandemii koronawirusa. W ostatnim miesiącu spadki cen przetworów mlecznych przyspieszyły. Indeks GDT obrazujący koniunkturę na nowozelandzkiej platformie spadł na początku maja do najniższej wartości od grudnia 2018 r. Przez miesiąc najbardziej potaniało masło – o ponad 13%. Podobna tendencja panuje na rynku unijnym. Ceny hurtowe masła spadły w tym czasie o ponad 9%. W marcu średnia cena mleka w skupie w Unii spadła do najniższego poziomu od maja ub.r., a w Polsce od sierpnia ub.r. Wstępne dane za kwiecień wskazują na dalszą zniżkę cen.
Rośnie różnica cen pomiędzy mlekiem w skupie w Polsce i Unii. W marcu wzrosła do 9,4% na naszą niekorzyść, co przy miesięcznej produkcji w naszym kraju na poziomie ok. 1 mln t oznacza mniejsze przychody producentów mleka o ok. 148 mln zł, niż mogliby uzyskać przy średniej cenie unijnej (przed miesiącem różnica wyniosła 122 mln zł).
W ostatnim miesiącu odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (GDT) – 21 kwietnia i 5 maja. Indeks GDT wyrażający zmiany cen przetworów mlecznych spadł na pierwszej z nich o 4,1%, natomiast na drugiej obniżył się o 0,8%, co w sumie przez miesiąc oznacza zniżkę o 5,0%. W ujęciu rocznym (początek maja 2019 – początek maja 2020) wartość indeksu obniżyła się o 14,9%.

Mleko pełne w proszku (WMP) w ciągu dwóch ostatnich aukcji GDT potaniało o 2,7% i kosztowało 2745 USD/t, jest tańsze o 15,5% w stosunku do ceny z początku maja 2019 r. Z kolei cena mleka odtłuszczonego w proszku (SMP) spadła o 5,6%, do 2373 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 5,9%. Cena masła obniżyła się o 9,3% i wyniosła 3867 USD/t, jest o 29,5% niższa niż w tym samym czasie przed rokiem.

W marcu mleko w Polsce było tańsze od średniej unijnej o 9,4%

Średnia cena mleka surowego w skupie w Unii Europejskiej obniżyła się w marcu o 2,2%, do 34,41 EUR/100 kg. W UE‑27 od osiągniętego maksimum w grudniu 2013 r. (40,27 EUR/100 kg) mleko obecnie jest tańsze o 14,5%. W marcu najbardziej podrożało w Luksemburgi – o 1,2%, do 34,90 EUR/100 kg; w Niemczech – o 0,3%, do 34,91 EUR/100 kg; na Łotwie – o 0,2%, do 30,72 EUR/100 kg. Największe spadki ceny mleka wystąpiły w Irlandii – o 9,5%, do 31,56 EUR/100 kg; w Czechach – o 5,9%, do 32,43 EUR/t; w Belgii o 5,7%, do 31,36 EUR/100 kg.

W Polsce w marcu mleko w skupie potaniało o 4,2%, do 31,17 EUR/100 kg. Od szczytu wyznaczonego w grudniu 2013 r. (37,17 EUR/100 kg) cena jest niższa o 16,1%. Według wstępnych danych w kwietniu cena mleka w skupie w Polsce spadła o 3,3%, do 30,14 EUR/100 kg, natomiast średnia unijna spadła o 0,5%, do 34,23 EUR/t.

W Unii Europejskiej w okresie 05.04–10.05.2020 cena WMP obniżyła się o 4,0%, do 2633 EUR/t (przez ostatni rok cena spadła o 10,8%). SMP potaniało o 7,2%, do 1945 EUR/t (przez rok spadek wyniósł 2,8%). Cena masła spadła o 13,5%, do 2812 EUR/t, i jest niższa o 32,9% wobec kwotowań przed rokiem. 

Nadchodzące wydarzenia