Ambitny Śląsk

Chociaż województwo śląskie do największych nie należy, to trzeba przyznać, że na mlecznej mapie naszego kraju radzi sobie całkiem nieźle. Tym bardziej należało uhonorować hodowców z tego regionu, co stało się podczas tegorocznych Śląskich Mlecznych Laurów.

tekst: Paweł Reszel, Mateusz Uciński

Mleczne Laury województwa śląskiego, zorganizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy współpracy ze Śląskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła, odbyły się 17 kwietnia 2024 roku. Spotkanie otworzył prezes Marcin Sikora, który powitał gości i serdecznie pogratulował im doskonałych wyników produkcyjnych i hodowlanych. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew Chwastek, który piastuje funkcję członka zarządu PFHBiPM, dyrektor ds. oceny PFHBiPM Elżbieta Matuszewska oraz dyrektorzy Regionu Oceny Zachód Mariusz Chrobot i Marcin Grześkowiak. Ten ostatni poprowadził prelekcję, podczas której zaprezentował działania Polskiej Federacji, szczegóły jej oferty oraz plany na przyszłość. Następnie dyrektor Grześkowiak szczegółowo omówił wyniki oceny i hodowli za miniony rok, ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym odbywała się uroczystość.

W województwie śląskim w 2023 roku pod oceną znajdowało się 327 obór, w których utrzymywano 19 569 krów. Przeciętna liczebność śląskiego stada wynosiła 60 sztuk, a udział krów rasy PHF odmiany czarno-białej w pogłowiu ocenianym stanowił 88%. Średnia wydajność krów z tego regionu w minionym roku wyniosła 9748 kg. mleka, przy wydajności tłuszczu + białka wynoszącej 718 kg. Średnie wartości indeksów IE oraz PF krów rasy PHF wyniosły w województwie odpowiednio 843 zł i 112 pkt.

Hodowcy zostali nagrodzeni w rankingach wydajności według kilogramów mleka i według wydajności suchej masy, nagrodzone zostały również krowy, które ukończyły wydajność 100 tys. kg mleka. W tym roku pierwszy raz nagrodzono hodowcę, który osiągnął najlepszy wynik w województwie w raporcie Moje Stado. Wyróżnienie to trafiło do Marka Wieczorka z miejscowości Wielowieś, a osiągnięty przez niego wynik wyniósł 88,45.

Składamy serdeczne gratulacje zdobywcom nagród oraz wszystkim pozostałym hodowcom i życzymy dalszych sukcesów. 

Reklama

Nadchodzące wydarzenia