Klups Impression Diora – pochwała dojrzałego piękna

Pokrój jest tym rodzajem użytkowości, który oceniany jest zwykle tylko raz w życiu krowy – najczęściej podczas pierwszej laktacji, choć jest kilka możliwych okoliczności, aby opisać budowę także w starszej laktacji. Przydzielone przez klasyfikatora punkty za poszczególne cechy w skali od 1 do 9 i partie ciała w skali od 50 do 100 określają ich wartość fenotypową, czyli tę „zmierzoną” okiem wyszkolonego specjalisty. Informacje te są zapisywane w systemie informatycznym i wykorzystywane do oszacowania wartości hodowlanych dla typu i budowy, jednocześnie dla krowy i buhaja będącego jej ojcem. W miarę jak krowie przybywa lat i kolejnych laktacji, a postępuje fizyczny rozwój jej organizmu, pokrój się zmienia. Nieczęsto hodowcy zgłaszają chęć ponownej oceny eksterieru starszej krowy, a wtedy umyka im możliwość dostrzeżenia zależności między fachowo opisaną budową a tymi cechami użytkowymi, które na co dzień przynoszą finansowe efekty, jak produkcja mleka lub rozród. Jednak rośnie grono właścicieli krów dostrzegających te relacje i rolę pokroju oraz konieczność doskonalenia swoich stad w tym obszarze. Na najważniejsze aspekty przełożenia pokroju na wyniki w hodowli i użytkowaniu wskazał mój kolega – doradca hodowlany – w tekście zamieszczonym w połowie sierpnia bieżącego roku na stronie internetowej PFHBiPM w zakładce „Aktualności”. Gorąco polecam lekturę tego artykułu.
>> pfhb.pl/aktualnosci/przelozenie-pokroju-krow-na-wyniki-w-hodowli-i-uzytkowaniu

tekst: Anna Siekierska

Dzisiaj, chcąc zaprezentować w rubryce Excellent kolejną krowę starszą rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej o doskonałym pokroju, udamy się do Pępowa (woj. wielkopolskie), do stada pana Artura Klupsia. Nie jest to ani pierwsza wizyta w tym stadzie, ani zapewne ostatnia. Hodowla ta jest bowiem – śmiem twierdzić – jedyną w naszym kraju, gdzie odsetek krów z oceną Excellent jest tak wysoki. Na utrzymywanych tu 48 krów dojnych aż 7 sztuk, czyli 14,6%, posiada ogólną ocenę typu i budowy osiągającą 90 i więcej punktów, co oznacza pokrój doskonały, czyli bliski ideałowi określonemu w programie hodowlanym jako wzorzec dla rasy. Właściciel stada, z zamiłowania zwolennik i uczestnik wystaw koni i bydła hodowlanego, właściwie od zawsze zwraca uwagę na pokrój utrzymywanych przez siebie zwierząt. Zwykle też sztuki, które zaistniały na ringu, stara się kojarzyć z buhajem przekazującym potomstwu ponadprzeciętnie dobry eksterier. Można powiedzieć, że dzięki temu ugruntował w swoim stadzie tzw. pokrojowe rodziny, równocześnie odnotowując postęp w produkcji mleka.

Jedną z krów, na którą nie sposób nie zwrócić uwagi w oborze, jest Klups Impression Diora PL005308202774, która urodziła się 30 września 2014 r. w rodzinnym gospodarstwie pp. Klupsiów w Pępowie. Babka i matka Diory, po swoich francuskich ojcach, wniosły do jej rodowodu słynne w globalnej holsztyńskiej hodowli buhaje, znane z kapitalnego pokroju, jaki przekazywały swoim synom i córkom: Prelude i Storm – oba rodem z Kanady. Zresztą obie – matka i babka Diory – podobnie jak ona sama wyróżniały się budową i już jako jałówki zbierały cenne nagrody i trofea na wystawach.

Diora PL005308202774 wycieliła się pierwszy raz w połowie października 2016 r. Aktualnie, w wieku siedmiu lat, jest już w piątej laktacji. Urodziła dotychczas trzy buhajki i dwie cieliczki. Wyprodukowała w swoim życiu ponad 55 tys. kg mleka. Po piątym wycieleniu zwracała uwagę okazałą kłodą z ponadprzeciętnie rozbudowaną szeroką klatką piersiową i głębokim tułowiem. Pięknie wysklepione, mocno otwarte żebra podkreślają wyraźny charakter mleczny, a wymię zadziwia szerokością oraz mocnym, w stosunku do wieku i liczby przebytych laktacji, przednim i tylnym zawieszeniem. Diora PL005308202774 uzyskała w maju bieżącego roku ogólną ocenę typu i budowy na poziomie 91 punktów. Na tę doskonałą punktację złożyły się: rama ciała – 94 pkt, siła mleczności – 92 pkt, nogi i racice – 90 pkt, wymię – 90 pkt. 

Nadchodzące wydarzenia