Pierwsza doskonała LIGA z RKS Bądecz

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu powstał w 1953 roku, początkowo jako RSP. Dzisiaj gospodaruje na ok. 2100 ha w gospodarstwach położonych na terenie czterech gmin powiatu pilskiego w Wielkopolsce. Przedsiębiorstwo to jest dobrze znane w branży rolniczej, godzi długoletnie tradycje z jednoczesnym podążaniem za najnowszymi technologiami w produkcji, zarówno polowej, jak i zwierzęcej. Od początku istnienia RKS Bądecz produkcja mleka i hodowla bydła jest tutaj najważniejszym kierunkiem, a drugim jest intensywny chów trzody chlewnej. Produkcja roślinna jest podporządkowana produkcji zwierzęcej, przede wszystkim hodowli krów mlecznych z przychówkiem. Liczne prestiżowe nagrody i cenne wyróżnienia, które przez lata funkcjonowania otrzymał RKS Bądecz, są powodem dumy spółdzielców, ale też mobilizują ich do podejmowania kolejnych wyzwań, takich jak genotypowanie bydła, embriotransfer i udział w wystawach.

tekst: Anna Siekierska, PFHBiPM, Justyna Rząsińska, RKS Bądecz

Hodowla bydła mlecznego prowadzona jest tu w cyklu zamkniętym na fermie w Czajczu, gdzie utrzymywanych jest obecnie 1160 krów dojnych rasy PHF i odchowywana jest młodzież. Obiekt ten stale jest rozbudowywany i modernizowany. Ferma w Czajczu należy do krajowej czołówki stad liczących powyżej 500 krów, w 2022 roku zajmowała 18. miejsce, z wynikiem 12 583 kg mleka (3,68% tłuszczu i 3,39% białka) od każdej z 1082 krów. Efektywność fermy jest rezultatem wieloletniej fachowej pracy zootechników RKS-u, dzięki której skrócono OMW do 380 dni, a wzrastająca długowieczność krów od kilku lat wzbogaca ofertę kombinatu o sprzedaż jałówek cielnych.

Na fermie w Czajczu urodziła się 2 maja 2020 roku Liga PL005504022121. Dwa miesiące po pierwszym wycieleniu, gdy 19 lutego 2022 roku urodziła jałówkę, Liga została oceniona pod względem pokroju i uzyskała wtedy bardzo dobrą ocenę ogólną. Jako pierwiastka wyróżniała się w stadzie wyjątkową ramą ciała oraz pięknym wymieniem. To stało się impulsem do zaprezentowania jej w kategorii pierwiastek na XI OWBH w Minikowie w 2022 roku. Właśnie na tym ringu Liga PL005504022121 odniosła pierwszy sukces: otrzymała tytuł wiceczempiona. Pierwiastkową laktację ukończyła z wynikiem 12 069 kg mleka. Drugi raz ocieliła się dokładnie po roku od pierwszego wycielenia, a jej rodzina powiększyła się o kolejną jałówkę. Po tym, jak bez większych problemów zregenerowała się po trudzie narodzin, hodowcy z RKS Bądecz nie mieli wątpliwości, że właśnie ta krowa będzie ich „czarnym koniem” na XXX NWZH w Poznaniu. I się nie pomylili! Krowę Liga PL005504022121 w kategorii młodszych krów w drugiej laktacji sędzia ustawił na pierwszej pozycji. Puchar i statuetka czempiona została przypieczętowana doskonałą oceną typu i budowy EX = 90 pkt, na którą złożyły się oceny: za ramę ciała – 91 pkt, siłę mleczności – 90 pkt, nogi i racice – 88 pkt i wymię – 90 pkt. Ten sukces jest w historii RKS Bądecz szczególnie ważny, bo Liga jest pierwszą krową z tej hodowli, która otrzymała ocenę Excellent. Ale to jeszcze nie koniec nagród i tytułów dla Ligi. W pierwszy weekend czerwca br. na IV RWZH w Sielinku uzyskała szarfę superczempiona krów mlecznych oraz tytuł najpiękniejszego zwierzęcia wśród wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich eksponowanych na tej wystawie.

Dziś już wiemy, że Liga PL005504022121 jest cielna po raz trzeci. Jest też dawczynią zarodków w procesie ET, który w RKS Bądecz włączono do pracy hodowlanej, by dać sobie szansę na więcej potomstwa od cennych krów. Już tylko formalnością jest dodanie informacji, że obie córki Ligi są zgenotypowane, a ich parametry genetyczne będą precyzyjnie wykorzystane, gdy przyjdzie pora ich pokrycia. Wszystkie te pozytywne wydarzenia i zdobyte cenne laury przychodzą w roku, gdy Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu świętować będzie jubileusz 70-lecia istnienia i działalności. To dla spółdzielców i pracowników najwspanialsze prezenty, jakie można sobie wyobrazić!  

Nadchodzące wydarzenia