Demetria – magiczne imię dla krowy doskonałej z SK „Pępowo”

Demetria – to niepospolite i niespotykane imię dla przedstawicielki rodziny krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, dlatego mnie zaintrygowało, co oznacza i skąd się wzięło. Tak bowiem nazywa się bohaterka tego felietonu – Demetria PL005470731430 – która urodziła się 17 lutego 2019 roku w Stadninie Koni „Pępowo” sp. z o.o.

tekst: Anna Siekierska

Analizując historię rodziny, z której ta krowa się wywodzi, można dojść do wniosku, że nazwanie rodziny imieniem greckiej bogini będącej patronką płodności, plonów i rolnictwa ma w tym przypadku spore uzasadnienie. Prababka naszej Demetrii przybyła do Stadniny Koni „Pępowo” z Danii. Od grudnia 2011 do końca października 2018 wyprodukowała w siedmiu laktacjach 86 478 kg mleka, w maksymalnej czwartej laktacji dając 14 192 kg mleka, natomiast średnio w laktacjach osiągając wynik 11 877 kg. W nawiązaniu do mitologii: nosząc takie imię – potwierdziła, że płodność jest jej silną stroną, ale plonem jej życia była nie tylko produkcja mleka, lecz także wydane na świat cielęta: sześć córek i jeden byczek. Z kolei babka opisywanej Demetrii wyprodukowała w swoim życiu także niemało, bo 52 453 kg mleka, a wycieliła się pięciokrotnie, dając dwie córki i trzy buhajki. Obie córki nadal żyją w stadzie na fermie w Pępowie. Starsza z nich, Demetria 6, urodziła już trzy jałówki i buhajka, a Demetria PL005470731430 jest jej pierwszą córką. Warto tu wspomnieć, że matka Demterii wkroczyła w produkcję z pierwiastkową laktacją przekraczającą 12 tys. kg mleka, a w kolejnych laktacjach było go już tylko więcej. Jak dotychczas trzecia jej laktacja 305-dniowa jest niewyobrażalnie wysoka, bo wynosi 17,4 tys. kg mleka o zawartości 3,60% tłuszczu i 3,47% białka. Po czwartym wycieleniu matka Demetrii nie spuszcza z tonu i w ciągu pierwszych stu dni doju daje dziennie średnio 74 kg mleka. Jak dotąd już wyprodukowała blisko 60 tys. kg mleka. Te wszystkie fakty przytaczam po to, aby nam uzmysłowić, jaką rodzinę reprezentuje Demetria PL005470731430.

W rodowodzie Demetrii PL005470731430 ze strony męskich przodków warto zauważyć obecność tak znanych rozpłodników, jak najznakomitszy syn włoskiego Mtoto, Shottle, oraz bardzo już zasłużonego dla hodowli holsztyno-fryzów, mimo młodego wieku, buhaja Seagull-Bay Silver. Te buhaje wniosły do rodziny Demetrii nie tylko geny wysokiej produkcji mleka, ale także wybornego pokroju. Zarówno jej babka, jak i matka charakteryzowały się dobrym eksterierem, ale dopiero ona sama prawdziwie wyróżniła się ze stada. Już jako pierwiastka przykuwała uwagę wspaniałą ramą ciała, szlachetną strukturą kostną i dobrym, wysoko położonym wymieniem oraz sprawną lokomocją na prawidłowo zbudowanych i ustawionych kończynach. Pierwsza laktacja, zakończona wynikiem 11 928 kg mleka, była dobrą prognozą na dalsze produkcyjne osiągnięcia Demetrii. Już dziś bowiem wiadomo, że jej druga laktacja, rozpoczęta wycieleniem na początku stycznia 2022 roku, będzie przekraczać 16 tys. kg mleka. Dwa miesiące po drugim wycieleniu Demetria PL005470731430 została ponownie poddana ocenie typu i budowy i uzyskała wówczas ocenę doskonałą, co dało jej status krowy EX jako jednej z pierwszych czterech na fermie w Pępowie. Ocena ogólna doskonała EX = 91 pkt składa się u krowy Demetrii z ocen za: ramę ciała – 92 pkt, siłę mleczności – 92 pkt, nogi i racice – 90 pkt, wymię – 91 pkt. Demetria PL005470731430 nie tylko w ocenie fenotypowej cech jest wyjątkowa i doskonała. Krowa ta została poddana genotypowaniu i dzięki temu wiadomo, że z całą pewnością posiada bardzo cenny garnitur genów, którym może obdarzać swoje potomstwo, a jej indeks PF w sezonie 2022.2 jest ponadprzeciętny i wynosi 135 jednostek.

Demetria PL005470731430 została zaprezentowana już na dwóch wystawach: na regionalnej w Sielinku tego roku, gdzie zdobyła tytuł wiceczempiona wśród krów w drugiej laktacji, oraz na XI OWBH w Minikowie, gdzie zajęła pierwsze miejsce. 

Nadchodzące wydarzenia