Topowe buhaje z WCHiRZ

Nawiązując do analizy wyników kwietniowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy PHF biorących udział w polskich programach selekcji buhajów (HiChB 7/2023) – najwięcej buhajów na liście top 100 ma Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu – 52 buhaje ze średnim indeksem PF = 153 pkt i 2591 zł IE.

 Katarzyna Darul, Grzegorz Pietrzak

WCHiRZ prowadzi program hodowlany, którego celem jest pozyskanie rozpłodników o jak najwyższych wartościach hodowlanych. Realizowany jest on na podstawie umów zawartych pomiędzy spółką a hodowlami zarodowymi oraz indywidualnymi hodowcami.

W rankingu top 100 po 11 buhajów pochodzi z hodowli zarodowych HR DANKO oraz HZZ Żołędnica. W grupie tej znajdują się również 4 buhaje pochodzące z hodowli indywidualnej, pani Bożeny Janowskiej.

Gospodarstwo pani Bożeny znajduje się we wsi Smogorzewo położonej w województwie wielkopolskim (powiat gostyński, gmina Piaski). W codziennych obowiązkach w gospodarstwie pani Bożenie pomagają synowie: Marcin i Józef. Pan Marcin nadzoruje produkcję zwierzęcą a pan Józef – roślinną. Obecnie gospodarstwo państwa Janowskich jest jednym z wiodących w zakresie hodowli na terenie Polski. Skupia się ono nie tylko na produkcji mleka, ale także od wielu lat wspólnie z WCHiRZ prowadzona jest w nim systematyczna, intensywna praca hodowlana. W hodowli wykorzystywane są głównie najwyżej wycenione rozpłodniki z WCHiRZ oraz prowadzony jest embriotransfer. Namacalnym dowodem świadczącym o bardzo wysokim statusie hodowlanym stada jest urodzona 18 czerwca 2018 roku jałówka Anna PL005352913657, której ojcem jest buhaj Alta Robson US 73953484. W wycenie kwietniowej 2019 roku uzyskany przez nią indeks gPF w wysokości 153 pkt sprawił, że uplasowała się na pierwszej pozycji wśród jałówek w naszym kraju, będąc jednocześnie liderką polskiego rankingu. Bardzo ważną informacją jest niewątpliwie ta, że podindeks produkcyjny wynoszący 141 pkt zapewnił jej siódmą pozycję w kraju, a podindeks długowieczności na poziomie 135 pkt – czwartą. Należy również dodać, że ta polska jałówka według wyceny USA – indeksu TPI (wycena czerwiec 2019) – uzyskała wartość 2817 pkt, która zapewniła jej jedenastą pozycję w Europie. Jeszcze wyższą lokatę Anna zajęła według NM – amerykańskiego indeksu ekonomicznego. Osiągnięty na poziomie 1024 Net Merit $ pozwolił uplasować się jej na trzecim miejscu w Europie.

BJ Balans

Spośród czterech buhajów w rankingu top 100 pochodzących z hodowli pani Bożeny Janowskiej na szczególną uwagę zasługuje buhaj BJ Balans (PF = 158). Jest on synem krowy Anny 2 (córki wyżej opisanej Anny) oraz francuskiego buhaja Pellegrino. Anna 2 w aktualnej wycenie ma indeks PF = 157 pkt, a jej indeks produkcyjny wynosi 148 pkt. Zajmuje drugą pozycję w rankingu krów z najwyższą wartością hodowlaną w sezonie oceny 2023/1. W rodowodzie Anny 2 znajdziemy takie buhaje, jak: Top Model, Alta Robson, Rubicon, Mogul, Supersire, Robust.

BJ Balans

Co cechuje buhaja BJ Balans? Głównymi atutami tego kompletnego rozpłodnika są: wysoka produkcja mleka (1161 kg) o znakomitym składzie suchej masy: białko – 45,6 kg, tłuszcz – 68,1 kg; podindeks wymienia – 136 pkt; długowieczność – 130 pkt i niska zawartość komórek somatycznych – 125 tys/ml mleka. Warto dodać, że buhaj ten osiągnął również wielki sukces na niwie międzynarodowej i znajduje się na trzeciej pozycji rankingu niemieckiego wg EuroGenomics z wynikiem gRZG = 159 pkt. Obecnie rozpłodnik ten rozpoczął już „działalność eksportową”, ze względu na bardzo duże zainteresowanie jego nasieniem za granicą.

Wysoki potencjał hodowlany tego osobnika sprawił, że w bieżącym sezonie będzie on używany do kojarzeń z matkami buhajów w stadach realizujących program oceny i selekcji buhajów WCHiRZ. 

Nadchodzące wydarzenia