Dorte doskonała krowa z Żydowa

Tekst: Anna Siekierska

 

DORTE PL005271209794 urodziła się 12 lutego 2015 roku w Żydowie, na fermie należącej do Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego sp. z o.o. Rodzina krowy jest hodowana w Żydowie od 30 lat. Najstarsza jej przedstawicielka, urodzona w 1988 roku w oborze w Malczewie, wówczas wchodzącej w skład państwowego gospodarstwa rolnego, pracowała przez 6 laktacji i wyprodukowała w swoim życiu 42 tysiące kg mleka, co dało jej możliwość wpisania do rejestru wysokiej wydajności, tzw. RWW. W wieku 10 lat została wybrakowana, ale to od tej krowy zaczęła się historia rodziny. Obecna DORTE PL00527120974 jest jedenastą krową bezpośrednio wyprowadzoną z rodowodu założycielki rodziny. Koleje losy i przekształcenia własnościowe toczyły się następująco: z PGR-u utworzono Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Żydowie, w 1994 roku powstała spółka hodowli zarodowej Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, obory uwięziowe takie jak w Malczewie, i kilka innych żydowskich obór zlikwidowano, a w ich miejsce powstały nowe wolnostanowiskowe obiekty w Żółczu i w Żydowie – dziś będące wizytówką przedsiębiorstwa. Rodzina DORTE nadal pisze swoją indywidualną historię. W bardzo głęboko udokumentowanym rodowodzie krowy (PL005271209794) przewija się sporo znakomitych buhajów, i tych znanych z przenoszenia wysokiej produkcji mleka, jak Planet, i tych, które zasłynęły w hodowli bydła holsztyńskiego jako światowej sławy „pokrojowce”, jak Goldwyn. Zatem i wartości hodowlane, i fenotyp krowy DORTE PL005271209794 są naturalną konsekwencją hodowlaną, z dobrymi warunkami środowiska w tle. Nasza DORTE, oceniona pod względem pokroju w czwartym miesiącu po pierwszym wycieleniu, zapowiadała się na nieprzeciętną krowę, z bardzo dobrą ramą ciała, prezentującą wysoki potencjał do produkcji mleka, określany jako siła mleczności. Wówczas w jej pokroju, oprócz wcześniej wspomnianych cech, zwracały uwagę prawidłowo zbudowane i ustawione tylne nogi, które dobrze wykorzystywała, poruszając się po oborze z wdziękiem i łatwością. Ponadprzeciętnie szerokie wymię miało dobrze wykształcone środkowe więzadło. Dobra struktura kości pozytywnie rzutowała na charakter mleczny krowy. Wszystko to sprawiło, że DORTE już jako pierwiastka została zaprezentowana w 2017 roku na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku. Pierwszą laktację ukończyła z wynikiem 9400 kg mleka o rewelacyjnej zawartości składników: 4,83% tłuszczu i 3,69% białka. Już jako kilkumiesięczna jałówka została zgenotypowana i poddana ocenie genomowej. Poziom jej indeksu gPF z oceny na ocenę nieznacznie rośnie, oscylując wokół 2,5 odchyleń standardowych na plus w stosunku do średniej populacji. Spośród podindeksów najwyższe wartości są oszacowane dla pokroju. Po drugim wycieleniu, które nastąpiło dokładnie po 370 dniach od pierwszego, pod koniec marca 2018 roku, DORTE jeszcze wyrosła i rozwinęła się fizycznie. Szeroką i ponadprzeciętnie głęboką klatką piersiową, prawidłowo ustawionym zadem i pięknym, szerokim wymieniem z wysokim tylnym zawieszeniem i wyraźnie zaznaczonym więzadłem środkowym bardzo przyciągała wzrok hodowcy w oborze, nie sprawiała jednak kłopotów przy produkcji mleka. Została więc ponownie nominowana do udziału w wystawach regionalnych w Sielinku i w Pudliszkach, skąd przywiozła cenne dla GRH Żydowo trofeum – tytuł czempiona wśród krów w drugiej laktacji. Podczas przygotowań do sesji zdjęciowej została powtórnie sklasyfikowana pod względem pokroju – otrzymała ocenę doskonałą. Na ogólną ocenę EX 90 pkt DORTE PL005271209794 złożyły się następujące noty: za ramę ciała – 91 pkt, za siłę mleczności – 91 pkt, za nogi i racice – 90 pkt, za wymię – 90 pkt.  

Zbliżające się wydarzenia