Czempionki jako pierwiastki, a jako starsze – może EX?

Trwająca od ponad roku pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na wiele elementów naszego dotychczasowego życia, także tego zawodowego. I choć niektóre z nich nie decydują o być albo nie być, to mocno dotyczą sfery emocjonalnej i dlatego bardzo za nimi tęsknimy. Wszak życie toczy się nie tylko w świecie materialnym. Hodowcy często mówią o tym, że bardzo chcieliby się spotkać z kolegami po fachu, a najlepszą ku temu okazją do świętowania, rywalizacji, nawiązywania nowych znajomości i rozmów są wystawy bydła hodowlanego. Nie odbyły się w ubiegłym roku i nie odbędą się w tym roku. Jednak PFHBiPM znalazła rozwiązanie, które wypełniło przynajmniej aspekt hodowlanej rywalizacji, a była nim e-Wystawa w listopadzie 2020 r. W tym wirtualnym wydarzeniu uczestniczyło 13 pierwiastek, spośród których czeski sędzia zdalnie wybrał czempiona i wiceczempiona. Sylwetki zwycięskich krów chcę dzisiaj w wielkim skrócie zaprezentować. Warto zwrócić uwagę, że zwierzęta te więcej łączy, niż dzieli.

tekst: Anna Siekierska

Obie krowy, choć wyhodowane w stadach znajdujących się w zupełnie różnych lokalizacjach, są ze sobą spokrewnione. Ta interesująca sytuacja powstała za sprawą kanadyjskiego buhaja Brenland Denver, który jest ich ojcem. Tak więc z genetycznego punktu widzenia Drobka PL005344941200 z OHZ Lubiana sp. z o.o. – czempion e-Wystawy 2020, i Klups Denver Solana PL005382662501 ze stada pana Artura Marka Klupsia z Pępowa – wiceczempion tejże wystawy, są półsiostrami. Obie krowy wycieliły się pierwszy raz w tym samym czasie: w lipcu 2020 r., Drobka ósmego dnia miesiąca, a Solana dziewiątego. Drobka jest starsza od Solany zaledwie o dwa dni (Drobka urodziła się 11.08.2018, a Solana 13.08.2018). Ta minimalna różnica wieku nie miała znaczenia przy ocenie typu i budowy, wykonanej przez dwóch różnych specjalistów, ale jej bardzo dobre wyniki, na pewno brane pod uwagę przy typowaniu na e-Wystawę, są prawie bliźniacze: Drobka i Solana za ramę ciała i siłę mleczności otrzymały po 88 pkt, za wymię – po 86 pkt, a za ocenę nóg i racic o 1 pkt więcej od Solany otrzymała Drobka – odpowiednio 88 pkt i 87 pkt.

Czempion e-Wystawy 2020 – Drobka | PL005344941200 | OHZ Lubiana sp. z o.o.

Obie mlecznice łączy też to, że ich kariera wystawowa nie rozpoczęła się w dniu e-Wystawy. Coraz częściej można zaobserwować, że udział w wystawie to sprawa rodzinna i że córki swoich utytułowanych matek wcześniej czy później trafiają na ring i także zdobywają laury. Tak jest w przypadku pierwiastki Drobki PL005344941200, której matka, Drobka (Doberman × Graybil), jako pięcioletnia krowa zdobyła na XXVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2017 r. tytuł superczempiona, a powtórzyła ten sukces w następnym roku, otrzymując tytuł najpiękniejszej krowy na wystawie w swoim regionie, tj. na Zachodnim Pomorzu.

Z kolei Klups Denver Solana PL005382662501 pierwszy sukces wystawowy osiągnęła samodzielnie, gdy na Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2019 r. wystąpiła w najmłodszej grupie jałowic rasy PHF. Zdobyła wówczas tytuł czempiona w swojej kategorii, a brytyjski sędzia uznał ją także za najpiękniejszą spośród wszystkich jałówek wystawy, nagradzając honorowym tytułem superczempiona. To zaszczytne trofeum Solana zdobyła również na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku w tym samym roku.

Wiceczempion e-Wystawy 2020 – Klups Denver Solana | PL005382662501 | Klupś Artur

Przyznać trzeba, że obie krowy prezentują niezwykły potencjał i już dziś mają zadatki na doskonałe oceny pokroju w przyszłości. Można się spodziewać, że po kolejnych wycieleniach trafią do rubryki o krowach EXCELLENT. 

Nadchodzące wydarzenia