Ostaria – doskonała krowa z Zawady

Ostaria PL005357029902 urodziła się 20 maja 2016 roku na fermie w Zawadzie, w jednym z zakładów rolnych, w których utrzymywane są krowy mleczne, należących do Ośrodka Hodowli Zarodowej „Głogówek” sp. z o.o. Ferma krów w Zawadzie jest największą spośród trzech, a obora ta liczy ponad 330 krów. To tu można spotkać przedstawicielki znanych wystawowych rodzin, takie jak Rolanda, Bogusia czy Osięcinka. W Zawadzie produkuje także Laura – krowa z jednym z najwyższych w Polsce genomowych indeksów PF wśród krów odmiany czerwono-białej RW rasy PHF. Interesujące jest też to, że w strukturze wiekowej krów utrzymywanych obecnie w Zawadzie aż 28% stanowią krowy w IV i dalszych laktacjach, które urodziły się w latach 2012–2016, a cztery z nich mają za sobą już dekadę życia. Bohaterka dzisiejszego felietonu, Ostaria, ma w oborze 40 rówieśniczek, ale to właśnie ona jest dziś krową doskonałą – w pokroju.

tekst: Anna Siekierska

Po okresie odchowu Ostaria PL005357029902 w 23. miesiącu życia dołączyła do stada krów produkujących mleko. Pierwszą 305-dniową laktację ukończyła z wynikiem 10 480 kg mleka. Nie odbiega w tym względzie od swojej matki i babki, z których każda legitymuje się pierwiastkową laktacją z wynikiem pięciocyfrowym. Druga, a jeszcze bardziej trzecia laktacja (15 211 kg mleka za 289 dni laktacji) pokazała, jak wielki produkcyjny potencjał ma ta krowa. Dziś Ostaria jest po czwartym wycieleniu, a gdy składałam ten artykuł do druku, krowa na próbie w trzecim miesiącu IV laktacji doiła 48 kg mleka. Średnio w każdym z dotychczasowych 1400 dni doju dała 32 kg mleka. Podobnie imponujące wyniki osiągają dwie siostry Ostarii, a zwłaszcza o rok od niej starsza, także produkująca w Zawadzie.

Ze związków rodzinnych warto zwrócić uwagę na dwa fakty. Pierwszy dotyczy linii ojcowskiej: wywodzący się z Niemiec, odchowany w Holandii, gdzie trafił do inseminacji, buhaj Karat Red P – ojciec Ostarii, ma zaznaczone w nazwie, tak jak jego rodzice, że przenosi bezrożność – na co wskazuje duża litera P (bezrożność z ang. polled). Ostaria jako roczna jałówka została zgenotypowana i stwierdzono w jej genomie, że odziedziczyła ten korzystny gen po swoim ojcu. Dobierając więc dla niej buhaja do kojarzeń, warto skorzystać z coraz szerszej oferty buhajów genetycznie bezrogich (oznaczonych PP lub P), bo to zwiększa prawdopodobieństwo urodzenia się bezrogiego potomstwa. W dobie nacisku na dobrostan bydła ma to szczególne znaczenie.

Ciekawe powiązanie rodzinne Ostarii PL005357029902 znalazłam też po stronie żeńskiej części jej rodu. W ciągu kilku lat regularnego pisywania do rubryki o krowach doskonałych pokrojowo wielokrotnie trafiałam na niezbite dowody, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tym razem tą przysłowiową jabłonią jest babka Ostarii – krowa PL005205483276, urodzona w 2009 roku. Otóż była ona rozpatrywana jako jedna z kandydatek do udziału w Europejskim Czempionacie Bydła Holsztyńskiego w 2013 roku we Fribourgu w Szwajcarii. W ocenie pokroju wyróżniała się bardzo dobrą notą za nogi i racice oraz wymię. Tak więc nasza Ostaria, która już jako pierwiastka miała ponadprzeciętny charakter mleczny i strukturę kostną, głębokość tułowia, świetnie ustawione tylne kończyny oraz wysoko zawieszone i położone wymię, pokrój otrzymała jako rodzinną schedę po babce i matce. Po drugim wycieleniu, wraz z postępującym fizycznym rozwojem, Ostaria zadziwiała piękną budową partii zadu oraz szerokim i pojemnym wymieniem. Będąc w trzeciej laktacji, otrzymała za pokrój ocenę doskonałą EX = 90 pkt, na którą złożyły się: rama ciała – 91 pkt, siła mleczności – 91 pkt, nogi i racice – 89 pkt i wymię – 89 pkt. Zdjęcie Ostarii PL005357029902 wykonane w IV laktacji pokazuje, że z wiekiem nic nie traci na eksterierze, a łącząc urodę z dobrym rozrodem i wysoką produkcją, zapowiada się na krowę długowieczną. 

Nadchodzące wydarzenia