Jak SOL ułatwia planowanie i realizację terapii?

Wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy leczenie zwierzęcia wymaga zrealizowania całej terapii, czyli wykonania kilku zabiegów, w określonej kolejności i z zachowaniem odpowiedniego czasu między nimi. SOL bardzo ułatwia planowanie terapii, umożliwia jej przypisanie zwierzęciu kilkoma kliknięciami, a następnie „pilnuje” wykonania wszystkich koniecznych czynności.

Joanna Kwaśniewska

Co to jest terapia w SOL?
Przez terapię w SOL rozumiemy szereg następujących po sobie, w określonych odstępach czasowych, zabiegów (np. wykonanie zastrzyku lub podanie leku dowymieniowego), a czasem także działań dodatkowych (np. inseminacja samicy czy zmierzenie temperatury). Terapia może przewidywać kilkukrotne podanie tego samego leku (jak to ma miejsce przy leczeniu zapalenia wymienia) lub kolejne podawanie różnych preparatów (przykładem mogą być terapie hormonalne). Istotny jest fakt, że zawsze polega ona na realizacji tego samego schematu postępowania. W rezultacie przypisanie zwierzęciu terapii w programie SOL daje taki sam efekt, jak zaplanowanie dla niego wszystkich zabiegów przewidzianych w ramach danej terapii. Zabiegi te (oraz ewentualne inne czynności) zostają umieszczone w kalendarzu, dzięki czemu program we właściwym czasie przypomni, że nadszedł czas wykonania kolejnej czynności przewidzianej w tej terapii.

Najczęstsze terapie stosowane w gospodarstwie
W każdym gospodarstwie stosuje się własne, wypróbowane schematy leczenia, które są powtarzalne, „standardowe”. SOL daje możliwość odzwierciedlenia tej sytuacji dzięki tworzeniu schematów terapii. Dysponując takim schematem, możemy łatwo przepisać daną terapię konkretnemu zwierzęciu. Robimy to za pomocą kilku kliknięć, bez konieczności pracochłonnego wpisywania do kalendarza każdego z zabiegów z osobna, każdorazowego ustawiania interwałów czasowych czy kolejności zabiegów. Terapiami najczęściej stosowanymi w praktyce są cykle iniekcji dowymieniowych, wykonywane w celu leczenia zapalenia wymienia. Dość często stosuje się także terapie hormonalne, mające na celu zacielenie danej samicy. W przypadku kuracji hormonalnych szczególnie istotne jest ścisłe przestrzeganie interwałów czasowych między iniekcjami kolejnych preparatów. SOL zawiera narzędzia umożliwiające użytkownikowi stworzenie schematu dowolnej terapii, zarówno bardzo prostej, jak i mocno skomplikowanej.

Od czego zacząć?
Jak wspomniano wcześniej, terapia w programie SOL składa się z poszczególnych zabiegów. Żeby stworzyć schemat konkretnej terapii, trzeba najpierw utworzyć schematy zabiegów wchodzących w jej skład. O tym, jak się je tworzy, pisaliśmy obszerniej w ubiegłym roku (HiChB nr 8). Tutaj przypomnę jedynie pokrótce, że w celu utworzenia takiego schematu należy wejść do zakładki „Zdrowie” -> „Schematy” -> „Schematy zabiegów”. Znajduje się tu przycisk „Nowy schemat zabiegu”. Należy podać nazwę zabiegu oraz wskazać lek podawany w trakcie jego wykonywania lub wykonywaną czynność, która wchodzi w skład zabiegu, za pomocą przycisku „Dodaj lek” lub „Dodaj czynność”. Wyświetlą się odpowiednie listy leków i czynności, z których można wybrać określony element za pomocą kliknięcia przycisku „łapki”. Gdy zostaną utworzone wszystkie zabiegi, które będą wchodziły w skład terapii, można przystąpić do ustawiania schematu terapii.

Synchronizacja owulacji jako przykład terapii
Najlepszym przykładem terapii jest synchronizacja owulacji, po której następuje inseminacja „w ciemno” (czyli dokonywana bez obserwacji objawów rui). W aplikacji SOL można ustawić dowolny schemat programu synchronizacji – taki, jaki jest stosowany w danej oborze. Zaczynamy od dodania zabiegów. W przypadku synchronizacji rui zabiegami takimi mogą być iniekcje hormonalne, ale takim zabiegiem może być także aplikacja gąbki dopochwowej lub jej usunięcie. Po kolei wskazujemy schematy zabiegów, które są częścią całego programu synchronizacji. W tym celu należy kliknąć przycisk „Dodaj zabieg” – wyświetli się lista dostępnych zabiegów (można ją przeszukać za pomocą wyszukiwarki). Aby dodać któryś z nich do schematu terapii, wystarczy kliknąć przycisk „łapkę” przy wybranym zabiegu. Gdy już wszystkie zabiegi są dodane, pozostaje ustawić odstępy czasowe między konkretnymi zabiegami. W przypadku synchronizacji rui pilnowanie interwałów pomiędzy podaniem hormonów ma kluczowe znaczenie – dlatego tak przydatne są narzędzia przypominające o konieczności zrobienia zastrzyku lub wykonania inseminacji nie tylko w określonym dniu, ale nawet o określonej godzinie. Aby wskazać programowi, ile czasu ma minąć od jednego zabiegu do drugiego, należy kliknąć na niebieski kwadracik obok nazwy zabiegu i wybrać „Modyfikuj odstępy” (ryc. 1). Wyświetli się formatka (ryc. 2), w której można wybrać, po którym zabiegu oraz po jakim czasie ma zostać wykonany kolejny. Odstęp między zabiegami możemy określić w dniach lub godzinach (do wyboru). Gdy wszystkie zabiegi zostały już ustawione, klikamy przycisk „Dodaj działanie” i wybieramy opcję „Inseminować w ciemno”. Program synchronizacji owulacji jest gotowy! Teraz, gdy lekarz zaleci wykonanie takiej terapii, użytkownik może ją łatwo przypisać wybranej samicy. Wystarczy wskazać zwierzę oraz datę rozpoczęcia terapii – i gotowe. Program będzie przypominał o konieczności wykonania poszczególnych iniekcji hormonalnych oraz zabiegu inseminacyjnego. Bardzo istotne jest, że fakt zalecenia zostaje uwidoczniony w karcie zwierzęcia, w zakładce „Zdrowie”. Zabiegi wykonywane w ramach tej terapii będą się pojawiały w tej samej zakładce kolejno, w miarę ich wykonywania (i potwierdzania) przez użytkownika.

Jak zapisać zalecenia wykonania terapii u wielu zwierząt?
Terapię można przypisać pojedynczemu zwierzęciu lub całej grupie. Ta druga opcja jest szczególnie przydatna przy zapisywaniu wyników rutynowych badań kwalifikujących samice do krycia. Wystarczy wejść do zakładki „Zdrowie”, a następnie „Rejestracja terapii”. Na wyświetlonej liście zaznaczamy zwierzęta, którym chcemy zapisać zaleconą terapię, a następnie klikamy przycisk „Grupowa rejestracja terapii”. Dla każdego zaznaczonego zwierzęcia program wyświetli formatkę z datą i godziną rozpoczęcia terapii. Mogą one być identyczne dla wszystkich wskazanych zwierząt, ale w razie potrzeby można je dostosowywać do poszczególnych sztuk. Po zakończeniu rejestracji grupowej odpowiednie zapisy pojawią się w karcie każdego wybranego zwierzęcia, w kalendarzu oraz na pulpicie.

Wykaz zwierząt w leczeniu
Ważne jest, aby kontrolować przebieg stosowanych w stadzie terapii oraz ich skuteczność. Do tego celu przeznaczony jest „Wykaz zaleconych terapii”, który można odnaleźć w zakładce „Zdrowie”. Jest to lista wszystkich zwierząt, które w określonym czasie są „w trakcie terapii” lub ją zakończyły. W tym miejscu można również wprowadzać modyfikacje w aktualnie realizowanej terapii lub w ogóle przerwać leczenie. W tym drugim przypadku program przestanie przypominać o konieczności wykonania zabiegów.

Moduł „Zdrowie” w SOL
Kontrolowanie zdrowia stada oraz leczenie zwierząt wymaga systematycznego i terminowego wykonywania wielu czynności. SOL wspiera te działania, pozwalając na uporządkowanie zapisów i szczegółowe planowanie oraz przypominając o terminie wykonania poszczególnych prac. Jeżeli masz pytania dotyczące modułu „Zdrowie” lub w ogóle programu SOL, zadzwoń do SOL-asystenta – 22 290 00 92, lub odwiedź stronę
www.stadoonline.pl.  

Nadchodzące wydarzenia