Zwrot akcyzy na paliwo rolnicze – wkrótce mija termin

Przypominamy, że 1 marca br. mija termin składnia wniosków o zwrot podatku akcyzowego zwartego w paliwie zużywanym do produkcji rolnej.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że ww. wnioski przyjmują urzędy gmin i miast, gdzie producenci rolni prowadzą swoje działalności. Wysokość zwrotu podatku ustalana jest na podstawie powierzchni użytków rolnych (określonej w ewidencji gruntów i budynków) oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) posiadanego bydła.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć również faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła do wniosku należy dołączyć również informację o liczbie DJP bydła za 2020 rok.

Informację o liczbie DJP hodowca może uzyskać w biurze powiatowym Agencji właściwym dla siedziby stada. W tym celu wystarczy złożyć: Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  Wniosek o liczbie DJP dostępny jest na stronie internetowej ARiMR, może go złożyć posiadacz zwierząt lub jego pełnomocnik w formie papierowej, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Tegoroczne limity zwrotu podatku akcyzowego wynoszą: 100 zł do 1 ha użytków rolnych i 30 zł do każdej DJP bydła. Zwrot podatku będzie wypłacany przez cały kwiecień przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku – informuje Agencja.

Kolejne wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnicy będą mogli składać od 2 do 31 sierpnia 2021 r. Będą one dotyczyły faktur VAT za paliwo kupione od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. (w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.).

Nadchodzące wydarzenia