Apel do Premiera

12 sierpnia organizacje tworzące Porozumienie dla Mleczarstwa: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, skierowały pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wyrażają zaniepokojenie informacjami dotyczącymi możliwości wprowadzenia ograniczeń w dostawach gazu i energii elektrycznej do zakładów mleczarskich. Poprosiły również o osobiste spotkanie z premierem w celu przedstawienia zagrożeń, jakie wiążą się z wprowadzeniem w życie ww. ograniczeń.

tekst: Dorota Śmigielska

Z analiz wynika, że zakomunikowane zakładom mleczarskim stopnie ograniczeń będą skutkować całkowitym zatrzymaniem produkcji i brakiem możliwości funkcjonowania magazynów wyrobów gotowych. Przeprowadzone symulacje pozwalają stwierdzić, że dłuższe niż dwu-, trzydniowe ograniczenia dostaw energii i gazu spowodują duże straty surowca ze względu na brak możliwości jego przerobu.

Porozumienie dla Mleczarstwa zwróciło również uwagę na fakt, że poszkodowanymi będą, oprócz zakładów przetwórczych, także rolnicy – producenci mleka, od których surowiec po prostu nie będzie odbierany. Spowoduje to duże straty finansowe i potencjalnie środowiskowe, ze względu na brak możliwości utylizacji takiej ilości mleka w gospodarstwach. Dodatkowo na półkach sklepowych wystąpią niedobory podstawowych produktów żywnościowych, takich jak mleko i przetwory mleczne.
Organizacje poprosiły o wysłuchanie podczas spotkania postulatów w sprawie wyłączenia zakładów przetwórstwa mleka spod zakresu obowiązywania następujących rozporządzeń: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. z 26 marca 2021 r., poz. 549) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 1 grudnia 2021 r., poz. 2209).

Ponadto Porozumienie dla Mleczarstwa wnosi, na podstawie artykułu 6. (ust. 2) wspomnianego rozporządzenia Rady (UE) 2022/1369 , o wyłączenie branży mleczarskiej spod zakresu obowiązkowego poziomu redukcji zapotrzebowania na gaz w Unii Europejskiej w przypadku wystąpienia tzw. stanu alarmowego na jej obszarze.

W opinii Porozumienia zastosowanie miałaby zapisana w ww. artykule przesłanka dotycząca znaczenia gospodarczego odbiorców gazu wyłączanych spod zakresu obowiązywania stosowanych przez państwo członkowskie środków redukcji zapotrzebowania na gaz oraz zakłócenie łańcuchów dostaw, które mają kluczowe znaczenie dla społeczeństwa (art. 6. ust. 2 lit. a).

Podobne pismo z prośbą o włączenie branży mleczarskiej do infrastruktury krytycznej, w marcu zostało skierowane do Henryka Kowalczyka, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, oraz do Jacka Sasina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych.

Nadchodzące wydarzenia