Osiemnastka w Barzkowicach

Tegoroczna XVIII Wystawa Bydła Mlecznego w Barzkowicach, towarzysząca XXXIII Targom Rolnym Agro Pomerania 2021, już za nami. Sprzyjająca aura sprawiła, że że wybór najpiękniejszych zwierząt wzbudził bardzo duże zainteresowanie publiczności.

Na wystawie w sześciu kategoriach wiekowych konkurowały zwierzęta rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej pochodzące z czołowych zachodniopomorskich hodowli: Ośrodka Hodowli Zarodowej w Lubianie, Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Kołbaczu, K&B&A Ltd z Rzeczyna oraz z trzech gospodarstw indywidualnych: Anny i Marcina Wojciechowskich z Maszewa, Dariusza Misiaka z Rogowa oraz Zygmunta Andryszaka z Unimia. Oceny dokonała komisja sędziowska w składzie: Andrzej Syczewski, prezes Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła i Sławomir Piejaś, doradca hodowlany PFHBiPM. Prezentowane w tym roku stawki były dość wyrównane i często drobne detale decydowały o wygranej. Przygotowanie i niewątpliwa uroda zwierząt nie ułatwiały werdyktu naszym sędziom.

W kategorii jałowic 15–17 miesięcy czempionką została Azonka z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Kołbaczu. O jej wyborze zadecydowały wspaniale zaznaczony charakter mleczny i bardzo proporcjonalna budowa. Azonka zdobyła także superczempionat w grupie jałówek. Wiceczempionką konkursu okrzyknięto Astrę – własność Ośrodka Hodowli Zarodowej w Lubianie.

Równie emocjonujący jak wybór czempionów wystawy, był konkurs młodego hodowcy, który – jak co roku – zgromadził największą widownię. Na ringu prezentowało się 13-cioro dzieci, które z przejęciem oprowadzały 11 cieląt. Profesjonalne zachowanie, stroje i rozbrajająco szczere wypowiedzi wywoływały aplauz wśród publiczności i wzruszenie kibicujących rodziców. Za najlepiej przygotowane do pokazu cielę, oswojenie i sposób oprowadzania komisja uhonorowała Milenę i Antoniego Królaczyków z Lubiany. II miejsce przyznano Lenie Olszewskiej z Kołbacza. Wszystkie dzieci otrzymały puchary, pamiątkowe medale i atrakcyjne nagrody.

Z roku na rok organizatorzy mają coraz więcej pomysłów na uatrakcyjnienie tych emocjonujących dni. W tym roku Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowały dla wszystkich odwiedzających konkurs w dojeniu krowy na czas. Osoby startujące zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: do 14. i powyżej 14. roku życia.

PFHBiPM przygotowała stoisko, na którym można było zbadać kukurydzę pod kątem optymalnego terminu zbioru.

Ogromne zaangażowanie wszystkich organizatorów w projekt oraz rekordowa liczba zwiedzających pozwala mieć nadzieję, że kolejne wystawy przyniosą nam jeszcze wiele ciekawych pomysłów i będą jedną z większych atrakcji targów Agro Pomerania. 

Zbliżające się wydarzenia