Nowe przepisy. Antybiotyki – tak, ale nie rutynowo

Od 28 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy Komisji Europejskiej w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/6 ustanawia przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu, wytwarzania, przywozu, wywozu, dostarczania, dystrybucji, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, kontroli i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych.

Tekst i rozmowa: Radosław Iwański

Celem ww. rozporządzenia jest wprowadzenie – przy jednoczesnym zabezpieczeniu zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności i środowiska – aktualnego zbioru przepisów dostosowanych do sektora weterynaryjnego, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. przeciwdziałania ryzyku dla zdrowia publicznego wynikającego z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze nie mogą być stosowane rutynowo ani wykorzystywane w celu zrekompensowania niedostatecznej higieny, niewłaściwej hodowli zwierząt, braku opieki lub nieodpowiedniego zarządzania gospodarstwem rolnym. Poza tym przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze nie będą mogły być stosowane u zwierząt w celu wspierania wzrostu lub zwiększania wydajności.

Rozporządzenie nie zakazuje stosowania antybiotyków w chowie bydła, jednakże mówi o ich racjonalnym wykorzystaniu. Nakłada obowiązki na lekarzy weterynarii i hodowców, którzy mają prowadzić dokumentację stosowanych przez nich produktów leczniczych.

Gromadzone w ten sposób informacje w bazach danych krajów członkowskich pozwolą monitorować ich zużycie w poszczególnych krajach, a skoro informacje w tych bazach danych będą ogólnie dostępne, to także pozwolą konsumentom na wyrobienie sobie zdania o jakości żywności w UE.

Odkąd rozporządzenie (UE) nr 2019/6 weszło w życie trwają prace nad wdrożeniem nowych przepisów wykonawczych. W sumie ma zostać opracowanych 17 aktów wykonawczych oraz 9 aktów delegowanych, które zostały przez Komisję Europejską podzielone na 4 pakiety. Pierwszy dotyczy pięciu aktów prawnych, które muszą być przyjęte na rok przed stosowaniem rozporządzenia.

– Prace nad opracowaniem oraz wdrożeniem przepisów wykonawczych odbywają się przy udziale i współpracy wielu instytucji. Pracownicy Głównego Inspektoratu Weterynarii aktywnie uczestniczą w pracach nad opracowaniem i wdrożeniem przepisów wykonawczych – informuje dr Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii.

Prace dotyczą m.in.: sprzedaży detalicznej produktów leczniczych weterynaryjnych na odległość (sprzedaż przez Internet), dobrej praktyki dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych oraz sposobu gromadzenia i przekazywania danych dotyczących wielkości sprzedaży i zużycia antybiotyków.

Ta ostatnia kwestia najbardziej interesuje hodowców bydła i producentów mleka. O tym, jakie obowiązki spoczną na ich barkach w związku z wejściem w życie nowych przepisów rozmawialiśmy z dr Bogdanem Konopką, Głównym Lekarzem Weterynarii. Doktor powiedział także o planach Inspekcji, którą kieruje, w związku z zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów.

Nadchodzące wydarzenia