Hodowcy z Warmii i Mazur obradowali w Mrągowie

Gościliśmy w najnowocześniejszej w kraju fabryce sproszkowanych wyrobów mleczarskich. Dzięki uprzejmości władz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, w tym jej prezesa Edmunda Borawskiego, mogliśmy obradować (zachowując wszelkie wymogi sanitarne) w najnowszym obiekcie Mlekpolu.

tekst i zdjęcia: Andrzej Steckiewicz, prezes WMZHBM

W pierwszej części Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego obradował nad sprawami związkowymi, sprawozdawczymi i bieżącymi. Po krótkim sprawozdaniu z działalności za 2020 r., przedstawionym przez prezesa WMZHBM Andrzeja Steckiewicza i dyrektor Biura WMZHBM Annę Błońską, zgromadzeni zostali poinformowani o stanie konta, sytuacji finansowej i zebranych składkach członkowskich, których wysokość pozostaje na poziomie roku poprzedniego (50 zł za rok od członka/gospodarstwa). Dyrektor Anna Błońska omówiła stan oceny. Aktualnie w hodowli mamy 61 tys. sztuk i ponad 1350 gospodarstw. Należy dodać, że głównym powodem zmniejszenia liczby ocenianych stad było zaniechanie produkcji mleka (wiek, brak następców, stan zdrowia).

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące protestów rolniczych (sprzeciw wobec tzw. piątki dla zwierząt, udział w nich członków WMZHBM, poniesione koszty). Związek uczestniczył w dwóch manifestacjach w Warszawie, w blokowaniu ruchliwych tras w województwie oraz przejazdach ciągnikowych po drogach krajowych. Protesty zostały zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa oraz wstrzymanie prac nad ustawą w Sejmie RP.

Omówiliśmy ideę powołania zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie stowarzyszenia proekologicznego młodych hodowców i sympatyków hodowli pod nazwą „Szczęśliwa Krowa”. Siedzibą stowarzyszenia jest biuro WMZHBM w Dorotowie.

Jednym z problemów, z jakimi borykają się producenci mleka, jest brak rąk do pracy. W wielu gospodarstwach pracują nasi sąsiedzi ze wschodu. Około półtora roku temu zrodziła się myśl, aby sięgnąć po rodaków z głębi dawnego Związku Sowieckiego. Nawiązaliśmy kontakt z panią Katarzyną Ostrowską ze Związku Polaków w Kazachstanie. Z otrzymanej korespondencji wynika, że współpraca jest możliwa, trzeba jednak pokonać pewne przeszkody i wyjaśnić wątpliwości. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do biura WMZHBM.

Nasz Związek włączył się czynnie do realizowanej od roku przez PFHBiPM kampanii pod hasłem „Dziękujemy, że pijecie mleko”. W ramach akcji ogłosiliśmy konkurs plastyczny skierowany głównie do dzieci hodowców do lat 12. Zwycięskie prace zostały umieszczone w kalendarzu związkowym na 2021 r. Ufundowaliśmy nagrody rzeczowe dla zwycięzców (13 prac) i nagrody pocieszenia dla uczestników (ok. 60 osób). Przyjęliśmy, że zagadnienia związane z hodowlą i produkcją mleka nadal będziemy promować w kolejnej edycji kalendarza na 2022 r. W związku z tym ogłosiliśmy konkurs, tym razem fotograficzny, pod hasłem „Wiosna, lato, jesień, zima w zagrodzie, oborze, na łące i polu”. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na listopad 2021 r.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego obradował w składzie: prezes Andrzej Steckiewicz, wiceprezesi Wojciech Jończyk i Marek Juniewicz oraz Bogdan Aleksiejczuk, Mirosław Borowski, Włodzimierz Bałuch, Marek Czapliński, Andrzej Kurzątkowski, Zbigniew Mamryk i Kazimierz Więcko.

Poszerzamy horyzonty – seminarium Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
W drugiej części spotkania obradowaliśmy w poszerzonym bardzo kompetentnym składzie. Rozmawialiśmy o ofercie PFHBiPM w ramach seminarium. Zarząd Związku podkreślił poziom i fachowość przedstawionych zagadnień.
Ze strony gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli:

 • prezes SM Mlekpol Edmund Borawski
 • przewodniczący Rady Nadzorczej SM Mlekpol Sławomir Przytuła
 • wiceprzewodniczący RN SM Mlekpol Ryszard Strug
 • dyrektor ZPM Mrągowo Marcin Piwowarczyk
 • członek Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego sp. z o.o., prof. dr hab. Andrzej Babuchowski
 • dyrektor Zakładu Wyrobów Sproszkowanych Jerzy Michałek
 • dyrektor Skupu SM Mlekpol Kazimierz Czernewski
 • kierownik Działu PR Dorota Grabowska
 • przewodniczący RN poprzednich kadencji, członek RN SM Mlekpol Jan Zawadzki
 • członek RN SM Mlekpol Marek Czapliński.
 • W rozmowach uczestniczył również przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Piszu Antoni Dąbrowski.

Obsługę seminarium oraz jego wysoki poziom merytoryczny zapewnili prelegenci ze strony PFHBiPM:

 • zastępca dyrektora PFHBiPM Ewa Kłębukowska
 • dyrektor ds. Oceny PFHBiPM Elżbieta Matuszewska
 • dyrektor ds. Hodowli Agnieszka Nowosielska
 • dyrektor Regionu Oceny Północ PFHBiPM zs. w Minikowie Janusz Nalewalski
 • kierownik Laboratorium Hodowli Bydła Dariusz Kamola
 • kierownik Oddziału PFHBiPM w Olsztynie zs. w Dorotowie Anna Błońska
 • koordynator akcji #DziękujemyŻePijecieMleko Marcin Wąż.

Po przywitaniu przez prezesa WMZHBM Andrzeja Steckiewicza wszystkich uczestników seminarium z imienia i nazwiska oraz krótkim wprowadzeniu w tematykę spotkania, prezesowi Edmundowi Borawskiemu w imieniu Zarządu Związku wręczono okolicznościową paterę upamiętniającą uruchomienie produkcji w Zakładzie Wyrobów Sproszkowanych w Mrągowie. Na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Sławomira Przytuły i prof. dr. hab. Andrzeja Babuchowskiego przekazano okolicznościową publikację pt. „100-lecie Oceny Wartości Użytkowej Bydła w Polsce”. Ocenę wartości hodowlanej w nowej rzeczywistości od 25 lat kontynuuje PFHBiPM, która została powołana przez hodowców zrzeszonych w 22 związkach regionalnych i rasowych. Organizacja ta stale się rozwija i świadczy usługi na najwyższym europejskim poziomie. WMZHBM jest częścią tej organizacji i aktywnie uczestniczy w jej działalności.

Po krótkim wprowadzeniu poproszono o zabranie głosu gospodarza, prezesa SM Mlekpol Edmunda Borawskiego, który omówił proces tworzenia potęgi Mlekpolu: od budowy zakładu w Grajewie poprzez pierwsze łączenia spółdzielni z SM Bargłów, SM Ełk, SM Prostki. Przyspieszenie dalszej konsolidacji nastąpiło po 1997 r. od SM Kolno „Kurpianka”, SM Zambrów, SM Mrągowo, SM Sokółka, SM Dąbrowa Białostocka, SM Augustów, SM Sejny, SM Radom, SM Zwoleń, SM Osowa (Bydgoszcz), SM Gorzów Wielkopolski, SM Suwałki. Wszystkie łączenia odbyły się według prawa spółdzielczego.

Krótką historię połączenia SM Mrągowo z SM Mlekpol przedstawił dyrektor Marcin Piwowarczyk, a uzupełnił hodowca, członek RN tego regionu Marek Czapliński. Seminarium przebiegło w bardzo dobrej atmosferze. Nas, hodowców z Warmii i Mazur, cieszy i buduje poziom przekazanej wiedzy, narzędzi i umiejętności, jakie oferuje PFHBiPM. Wierzę, że spotkanie to przyniesie uczestnikom korzyści i otworzy drogę do dalszej dobrej współpracy. Uczestniczący w seminarium wpisali się do kroniki Warmińsko‑Mazurskiego Związku Hodowców Bydła.

Jesteśmy wdzięczni gospodarzom – Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie – za umożliwienie zwołania posiedzenia Zarządu WMZHBM w Olsztynie zs. w Dorotowie oraz przeprowadzenia wspólnego seminarium dla hodowców i polskiego mleczarstwa.

Dziękujemy, że pijecie mleko!

Zarząd WMZHBM obradował w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie
Zarząd WMZHBM obradował w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie

Nadchodzące wydarzenia