Nowe zastosowanie obornika

Potencjał przekształcania obornika w zrównoważony materiał przyszłości skłania do dalszych badań. Odchody zwierzęce są zwykle wykorzystywane jako nawóz lub źródło biogazu do zastosowań związanych z zieloną energią, ale zgodnie z nowym raportem można je wykorzystać do stworzenia nowej generacji materiałów celulozowych.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie farminguk.com

W badaniu, prowadzonym przez naukowców ze Scotland’s Rural College (SRUC), dokonano przeglądu ostatnich badań nad opracowaniem wysokowartościowych materiałów pochodzących z obornika pochodzących od przeżuwaczy, takich jak bydło.

Naukowcy odkryli, że obornik był w dużej mierze pomijany w przypadku tych materiałów, pomimo „oszałamiającej” różnorodności zastosowań przetworzonej „biomasy odpadowej przeżuwaczy” (RWB). Najczęstsze zastosowania wykorzystują obornik w połączeniu z innymi składnikami do tworzenia materiałów kompozytowych, takich jak plastik, tektura z recyklingu i papier lub beton. Jednak można go również wykorzystać do ekstrakcji nanocelulozy – potencjalnego biologicznego i biodegradowalnego materiału przyszłości.

Nanoceluloza ma duży potencjał do zastosowania w środkach przeciwbakteryjnych, przeciwutleniaczach, czujnikach, elektromagnetycznych urządzeniach ochronnych, adsorbentach w uzdatnianiu wody, ogniwach paliwowych, elektrochromach i zastosowaniach biomedycznych. Obecnie istnieje kompromis między wydajnością materiału a ilością przetwarzania wymaganego do osiągnięcia tego celu – ograniczając zdolność RWB do zastąpienia konwencjonalnych materiałów na poziomie komercyjnym.

Niemniej jednak Vijai Kumar Gupta, starszy pracownik naukowy w SRUC, zauważył, iż biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na zrównoważone materiały i stale rosnące zainteresowanie badaniami nanocelulozy, jest wysoce prawdopodobne, że wkrótce zostanie ona wyprowadzona z laboratorium do fabryk i produktów codziennego użytku. Biomasa odpadowa przeżuwaczy może odegrać kluczową rolę w przejściu produkcji nanocelulozy na dużą i ekonomicznie opłacalną skalę.

Nadchodzące wydarzenia