Rekordowa liczba bydła pod oceną

800 570 krów jest pod oceną wartości użytkowej bydła mlecznego prowadzoną przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Bydło objęte oceną znajduje się w 20 020 oborach. Rekordowy wynik liczby krów pod oceną został osiągnięty w styczniu br. Ogromne zaufanie, jakim obdarzają hodowcy bydła i producenci mleka wysokiej jakości usługi Polskiej Federacji, przełożyło się na wzrost liczby ocenianego bydła. Po raz pierwszy liczba krów będących pod OWUB przekroczyła 800 tysięcy.

Oceniane gospodarstwa i krowy w podziale na Regiony Oceny w styczniu 2018 r. (szt.)

Zbliżające się wydarzenia