Kukurydza – optymalne warunki do siewu, czyli jakie?

Jest trzecia dekada kwietnia, bujnie kwitnie tarnina, zaczyna kwitnąć czereśnia, pojawia się mniszek – to symptomy kalendarzowe i fenologiczne, które świadczą, że zbliża się czas siewu kukurydzy – mówi Jarosław Żurek, agronom Corteva Agriscience. Temperatura gleby, jej właściwa struktura oraz głębokość siewu – to najważniejsze parametry, które należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o siewie kukurydzy.

Tekst: Zespół Krowie na Zdrowie

Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o terminie siewu kukurydzy jest temperatura gleby. Średnia, dobowa temperatura na głębokości siewu, optymalna dla nasion kukurydzy typu flint, powinna wynosić około 8 stopni Celsjusza, natomiast dla nasion typu dent – 10-12 stopni. Jest to bardzo ważny parametr, który limituje obsadę na hektarze. Pozwala na bezpieczne wschody i rozwój roślin w początkowej fazie wegetacji. Aby określić temperaturę gleby najlepiej jest skorzystać z aplikacji pogodowej lub z prostego termometru analogowego doglebowego. Obecnie najkorzystniejsze warunki do siewu panują w zachodniej Polsce, gdzie średnie dobowe temperatury wahają się w przedziale 9,5 do 10 stopni Celsjusza. W centrum kraju jest to 9 stopni, a na wschodzie 8-8,5 stopnia.

Przed przystąpieniem do siewów pamiętajmy, że należy zadbać o właściwą strukturę gleby. Ta właściwa warstwa gleby to spulchniona warstwa siewna i zagęszczony głębszy profil. Czyli prowokujemy glebę do podsiąkania wody. To bardzo ważne, żeby powierzchnia była bez brył, ponieważ nasiona w glebie muszą być odpowiednio zakleszczone, żeby zapewnić im komfortowe, późniejsze wschody.

Kolejnym ważnym parametrem jest głębokość siewu:

  • 4-5 cm na glebach ciężkich, o zwartym profilu,
  • 6-7 cm na glebach lekkich.

Głębokości są bardzo istotne ze względu na odpowiedni  dostęp wody. Pamiętajmy, że im głębiej, tym chłodniej, więc warunki do wschodów są mniej korzystne.

Bardzo istotne jest, żeby NIE APLIKOWAĆ nawozów typu mocznik w czasie siewów, ponieważ niesie to ze sobą duże ryzyko zasolenia gleby tzw. suszy fizjologicznej, która bardzo ogranicza wschody.

Wszystkim producentom kukurydzy życzę dobrej pogody, udanych siewów i dobrych plonów.

Nadchodzące wydarzenia