Na 100-lecie Niepodległej

14 października br. w siedzibie oddziału PFHBiPM w Olsztynie zs. w Dorotowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

TEKST: Zdzisław Szewczak

W uroczystościach udział wzięło ponad 60 osób, w tym tak znakomici goście, jak: prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, wiceprezydent Krzysztof Banach, wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, dyr. PFHBiPM Stanisław Kautz, dyr. ds. oceny Ewa Kłębukowska oraz dyrekcja RO Bydgoszcz, hodowcy bydła mlecznego z RO Poznań, RO Parzniew, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z PFHBiPM i pracownicy oddziału. Dotarły także poczty sztandarowe z dwóch związków: pomorskiego i mazowieckiego.

Uroczystość prowadził Zdzisław Szewczak, kierownik oddziału PFHBiPM w Olsztynie zs. w Dorotowie, który uroczystymi słowami poprosił prezydenta PFHBiPM oraz prezesa WMZHBiPM o odsłonięcie tablicy.

„»W 100. rocznicę odzyskania niepodległości w hołdzie tym, którym tę niepodległość zawdzięczamy«. Niech ta tablica będzie wyrazem naszego szacunku i naszej wdzięczności, a także symbolem naszej pamięci i świadomości, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Z odzyskanej w 1918 roku niepodległości każdego dnia powinniśmy się cieszyć i odczuwać dumę, a ojczyźnie służyć ofiarnie, stawiając jej dobro ponad dobrem własnym” – mówił Szewczak.

Ksiądz Piotr Sroga, proboszcz parafii Dorotowo, poświęcił obelisk wraz z tablicą pamiątkową. Podczas krótkiego wystąpienia, nawiązując do tekstów Biblii św., podkreślił rolę hodowli zwierząt i trudną pracę rolników, prosił o jedność wszystkich ludzi w naszej ojczyźnie.

Uczestnicy tej wspaniałej uroczystości uczcili chwilą ciszy poległych, walczących o wolność ojczyzny.

Andrzej Steckiewicz, omawiając krótko historię odzyskania niepodległości, nawiązał do 26. rocznicy powstania WMZHBM, 6. rocznicy poświęcenia sztandaru oraz 5. rocznicy oddania do użytku siedziby oddziału w Dorotowie. Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik pogratulował tej inicjatywy i zaprosił na uroczystości związane z poświęceniem sztandaru PFHBiPM. Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego decyzję o ufundowaniu tablicy pamiątkowej podjął 25 lipca 2018 roku.  

Nadchodzące wydarzenia