Ograniczanie występowania mastitis u jałówek

Nikt nie chce być chory do pierwszego dnia pracy, ale dokładnie tak się dzieje, gdy zwierzę w pierwszej laktacji wchodzi do stada mlecznego z zapaleniem wymienia. W rzeczywistości, od 29% do 74% jałówek ma patogeny mastitis obecne przed wycieleniem, a u około 12% do 57% takich sztuk, kończy się infekcją przy pierwszym wycieleniu.

Autor: Mateusz Uciński na podstawie Bovine Veterinarian

Według Amber Yutzy, wykładowczyni zajmującej się kwestiami produkcji mlecznej na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii, niewiele jałówek mlecznych wykazuje kliniczne objawy zapalenia wymienia przed ocieleniem. Jednak tylko jedna infekcja gronkowcem złocistym może powodować tworzenie się blizny w wymieniu. Może to zmniejszyć ilość tkanki wydzielniczej, powodując 10% mniej mleka w pierwszej laktacji.

Pojawia się przede wszystkim pytanie w jaki sposób jałówki zarażają się tą kosztowną chorobą? Chociaż nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, badania wykazały, że kanały wymieniowe jałówek mogą zostać skolonizowane przez bakterie w bardzo młodym wieku. Dlatego konieczne jest podjęcie środków zapobiegawczych przeciwko zapaleniu gruczołu mlekowego na długo przed wejściem jałówek do stada mlecznego.

 Testy kliniczne wykazały, że zaraźliwe organizmy wywołujące zapalenie wymienia żyją głównie w wymionach zakażonych krów i rozprzestrzeniają się na jałówki karmione niepasteryzowanym mlekiem lub siarą. Mleko to nie przenosi patogenów bezpośrednio z przewodu pokarmowego do wymienia, ale cielęta najprawdopodobniej przenoszą patogeny przez lizanie wymion lub nóg po spożyciu surowego mleka, a patogeny te mogą pozostawać zakaźne przez różne okresy czasu. Aby pomóc kontrolować rozprzestrzenianie się zakaźnych bakterii mastitis na cielęta i jałówki, Amber Yutzy zaleca, co następuje:

  • Cielętom podawać pasteryzowane surowe mleko. Należy unikać karmienia mlekiem odpadowym od krów zakażonych mastitis.
  • Warto używać indywidualnych boksów dla cieląt przed odsadzeniem.
  • Odizolować cielęta mające skłonność do obsysania.
  • Postarać się zidentyfikować zwierzęta w stadzie udojowym, u których występuje mastitis.
  • Właściwie postępować z krowami przewlekle zakażonymi, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów w stadzie.

Chociaż praca nad zapobieganiem zapaleniu wymienia u jałówek ma kluczowe znaczenie, konieczne jest również kontrolowanie ryzyka rozprzestrzeniania się bakterii w całym środowisku bytowania zwierząt. Jego higiena jest kluczowa dla ograniczenia ryzyka rozwoju mastitis u jałówek. Sugeruje się następujące działania pozwalające kontrolować środowisko:

  • Wszystkie jałówki niebędące w okresie laktacji powinny być trzymane w dobrze wyścielonym, suchym i czystym miejscu.
  • Jałówki niebędące w okresie laktacji powinny być trzymane w środowisku zapewniającym znaczną przestrzeń dla wszystkich zwierząt. Przepełnienie powoduje problemy z czystością.
  • Obecność much powinna być kontrolowana we wszystkich grupach zwierząt w gospodarstwie.
  • Karmienie dobrze zbilansowaną dietą może wzmocnić układ odpornościowy.
  • Opracowanie rutynowych protokołów szczepień może wzmocnić odpowiedź immunologiczną.

Nadchodzące wydarzenia