MCB w Krasnem gościło hodowców
z KUJAW, Warmii i Mazur oraz Małopolski

Następstwem podpisanej przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Małopolskie Centrum Biotechniki umowy o partnerskiej współpracy był październikowy wyjazd hodowców z północno-wschodniej Polski do siedziby firmy w miejscowości Krasne pod Rzeszowem. Spółka realizuje programy hodowlane dla bydła holsztyńsko-fryzyjskiego obu odmian barwnych, dla rasy simentalskiej oraz prawie wszystkich ras objętych ochroną zasobów genetycznych. Uczestnicy zwiedzili laboratorium, gdzie podkarpackie MCB produkuje nasienie w standardzie „CytoFLOW 2020”. Jest to nasienie o podwyższonych parametrach biologicznych plemników, a przez to wyższej skuteczności. Następnie grupa ponad dwudziestu hodowców obejrzała stawkę czołowych buhajów. Na wybiegu pojawiły się m.in. Fokus NL878993871, Falcone NL718518444, Fifa Red NL878993840, Fenix NL927223795 i Walpurgis DE0956265612. Dla uczestników wyjazdu została przygotowana specjalna oferta promocyjna na nasienie prezentowanych buhajów. Spotkanie zaowocowało licznymi ciekawymi rozmowami i wymianą doświadczeń, za co prezes WMZHBM Andrzej Steckiewicz podziękował w imieniu uczestników wycieczki gospodarzowi miejsca Agnieszce Pawlak, prezes MCB.

Rolnicy zrzeszeni w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka odbywają wspólne szkolenia, wyjazdy edukacyjne, mają dostęp do materiałów tematycznych oraz genetyki w preferencyjnych cenach. Spółka oferuje możliwość zrobienia kursu inseminacji, czy włączenia obsługi w postaci trasy azotowej. W październiku MCB w Krasnem odwiedzili także producenci mleka z kilku kół województwa kujawsko-pomorskiego, a także hodowcy, zootechnicy i pracownicy PFHBiPM. 

Nadchodzące wydarzenia