Sztandar na 50-lecie Gminnego Koła Hodowców w Gostyniu

Pięćdziesiąt lat musieli czekać na swój sztandar hodowcy zrzeszeni w Gminnym Kole Hodowców Bydła w Gostyniu. Jednak – jak zwykło się mówić – co się odwlecze, to nie uciecze i w piątek, 10 listopada, w Bazylice pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Filipa Neri w Gostyniu odbyła się uroczystość, podczas której nadano i poświęcono sztandar dla gostyńskich hodowców.

tekst: Martyna Mendza, foto: WZHiPB

Wspomniane doniosłe wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in. Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Przemysław Jagła, prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła; Jerzy Kulak, burmistrz Gostynia; Mirosław Żywiecki, przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu; oraz Krzysztof Wachowiak, członek Zarządu powiatu gostyńskiego. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli firm współpracujących, prezesów i przedstawicieli sąsiednich rejonowych i gminnych kół hodowców, pracowników PFHBiPM, a przede wszystkim hodowców z gostyńskiej ziemi.

Po mszy odbyły się uroczystości związane z nadaniem sztandaru Gminnemu Kołu Hodowców Bydła w Gostyniu. Dokonano symbolicznego wbicia pamiątkowych gwoździ przez fundatorów. Formalnego przekazania proporca prezesowi WZHiPB dokonał prezydent Hądzlik. Prezes Przemysław Jagła wręczył sztandar Markowi Błaszczykowi, prezesowi gostyńskiego koła hodowców, który z dumą zaprezentował go zgromadzonym w kościele gościom.

Na awersie sztandaru znalazło się logo Gminnego Koła Hodowców w Gostyniu oraz daty 1973–2023, symbolizujące rok powstania organizacji oraz rok jubileuszu. Na rewersie natomiast, w centralnej części, umieszczony został wizerunek św. Izydora Oracza, patrona rolników, godło województwa wielkopolskiego, herb gminy Gostyń oraz dwa logotypy: Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Należy jednocześnie podkreślić, że jest to już 8 sztandar w strukturach WZHiPB.

Po mszy goście udali się do sali bankietowej w miejscowości Mchy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Jednym z jej głównych elementów było uhonorowanie 22 zasłużonych hodowców i działaczy. Złote Honorowe Odznaki Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła otrzymali: Andrzej Juskowiak, Henryk Łagoda, Henryk Izydorczyk, Hanna Glura, Maciek Leciej, Kazimierz Wawrzyniak, Benedykt Turbański, Ryszard Białek, Piotr Kubiak, Jerzy Kulak, Stanisław Dudka, Michał Kuczyński, Iwona Juskowiak, Hieronim Dzierżgowski, Jan Jabłoński, Stefan Sikorski, Michał Andrzejewski, Tomasz Konopka, Waldemar Rajewski, Łukasz Poznański, Janusz Sobkowiak i Krzysztof Stężycki.

Oprócz wspomnianych Złotą Honorową Odznaką Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka odznaczeni zostali: Marek Błaszczyk, Piotr Wolny, Adam Sperling, Szymon Roszkiewicz, Krzysztof Sarbinowski, Krzysztof Klupczyński oraz Łukasz Kaźmierczak.

Ostatnim punktem programu obchodów 50-lecia Gminnego Koła Hodowców w Gostyniu, połączonego z nadaniem i poświęceniem sztandaru, była uroczysta kolacja. 

Nadchodzące wydarzenia