Od czego zależy zawartość witaminy B12 w mleku?

To co krowy jedzą wpływa na spożycie witaminy B12 przez człowieka.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, źródło: Uniwersytet McGill

Mleko krowie jest doskonałym naturalnym źródłem witaminy B12. Szklanka mleka zawiera około 46% zalecanego dziennego spożycia witaminy B12 dla dorosłych. Krowy mają zdolność wytwarzania cennych białek i witamin z roślin nieprzydanych do spożycia przez ludzi. Witamina B12 jest syntetyzowana przez mikroorganizmy w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy. Naukowcy z Uniwersytetu McGill w Kanadzie zidentyfikowali czynniki, które wpływają na poziom witaminy B12 w mleku. Dawki pokarmowe o wysokiej zawartości kwaśnego błonnika detergentowego bazujące na zielonce z traw, sprzyjały zwiększaniu stężenia witaminy B12 w mleku. Natomiast diety o wyższej zawartości skrobi i energii prowadziły do ​​niższych stężeń witaminy B12. Gdy pH w żwaczu jest niższe, to produkcja witaminy B12 jest zwykle większa. Kanadyjscy naukowcy zapowiadają, że będą kontynuowali badania w celu poznania jeszcze innych czynników wpływających na stężenie witaminy B12 w mleku. Zamierzają m.in. opowiedzieć na pytanie: czy mleko z gospodarstw ekologicznych zawiera wyższe stężenie witaminy B12?

Nadchodzące wydarzenia