GRH Żydowo stawia na rozwój i dywersyfikację

Nie pierwszy raz nasza redakcja gości w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym w Żydowie sp. z o.o. , kierowanym przez panią prezes Małgorzatę Pietrzak-Sikorską, która niejednokrotnie podkreślała, że gospodarstwo nie zatrzymuje się w miejscu i cały czas dąży do podnoszenia standardów hodowlanych. Teraz spółka może się pochwalić stadem krów ukierunkowanych na produkcję mleka A2A2

Tekst i zdjęcia M. Uciński

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo sp. z o.o. z siedzibą w Żydowie położone jest na terenie Wielkopolski i należy do elitarnego grona spółek strategicznych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Powstało 1 stycznia 1994 roku w wyniku przekształcenia Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Żydowie. Utworzono je na bazie Kombinatu PGR Żydowo, istniejącego od 1967 roku, który był jednym z największych i najnowocześniejszych wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Wielkopolsce. Obecnie głównym celem spółki jest prowadzenie hodowli i chowu zwierząt oraz produkcji nasiennej, rolnej i rolno-przemysłowej, świadczenie usług transportowych, magazynowania i pozostałych usług na rzecz rolnictwa, a także dzierżawa ogierów na punkty kopulacyjne i prowadzenie pensjonatu dla koni. Jak widać, gospodarstwo w Żydowie ma bardzo szerokie horyzonty rozwoju.

Poniżej zapraszamy do wysłuchania krótkiej rozmowy z panią prezes Małgorzatą Pietrzak-Sikorską i członkiem zarządu Mirosławem Pruszkowskim, w której prezentują oni ostatnie osiągnięcia gospodarstwa, a także plany na dalszy rozwój spółki.

Nadchodzące wydarzenia