Test Farms Demo Day 2022 – event łączący nowe technologie z biznesem

Blisko 150 uczestników z ponad 16 krajów świata wzięło udział w IV edycji Test Farms Demo Day – eventu promującego europejskie startupy, rozwijające innowacyjne technologie dla rolnictwa. Wydarzenie odbyło się w formie online 9 grudnia 2022 roku.

Test Farms Demo Day jest częścią programu Test Farms, prowadzonego przez EIT Food – największą na świecie i najbardziej dynamiczną społeczność zajmującą się innowacjami w sektorze rolno-spożywczym,  wspieraną przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej.

Podczas tegorocznej edycji Demo Day startupy z Czech, Polski, Ukrainy oraz Węgier w pięciominutowych wystąpieniach przedstawiły swoje innowacyjne rozwiązania agrotechniczne oraz udzieliły odpowiedzi na pytania, zadawane przez blisko 150 uczestników spotkania. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, firm rolniczych, środowiska naukowego oraz mediów z ponad 16 krajów świata, m.in. z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. Prezentacje oraz sesje Q&A były dla startupów szansą na znalezienie potencjalnych kontrahentów i dalszy rozwój swoich technologii.

W trakcie spotkania Paweł Ciach, Project Manager w EIT Food CLC North-East, oraz Mirosław Korzeniowski, Prezes Stowarzyszenia Agroekoton, przedstawili dotychczasową historię programu Test Farms oraz jego rolę we wspieraniu transformacji technologicznej w rolnictwie. “Naszym pierwszym
i najważniejszym celem jest umożliwienie startupom przetestowania i walidacji swoich produktów oraz zaprezentowania ich potencjalnym klientom i inwestorom. Chcemy również zwiększyć świadomość na temat innowacji wśród rolników, którzy odgrywają kluczową rolę w całym systemie” – mówił Paweł Ciach, lider projektu Test Farms.  Uczestnicy wydarzenia wysłuchali także dyskusji  z udziałem Arne Hautekiet, reprezentującego Astanor Ventures, na temat oczekiwań inwestorów względem współpracy ze startupami.

Wśród technologii zaprezentowanych na Test Farms Demo Day 2022 znalazły się:

 • Biowęgiel przyszłości – MicroCHAR to zrównoważona przyszłość.
  / Biouhel (CZ)www.biouhel.cz
 • Platforma odkrywania enzybiotyków – enzymatyczne roztwory nieantybiotyczne dla bakterii,
  w tym tych, które są antybiotykooporne.

/ Enzybiotx (PL) – www.enzybiotx.cpom

 • Rozwiązanie, które gromadzi online dane agronomiczne i agrotechniczne, przekształcając je
  w cenne analizy dla rolników.
  / FlyAgData (UA)www.flyagdata.io
 • Personalizowane rozwiązania dla rolnictwa minimalizujące straty w kluczowych uprawach
  i maksymalizujące rentowność gospodarstw.
  / Insignes Labs (PL)www.insignes-labs.com/pl
 • Rozwiązanie, które zwiększa produktywność rolnictwa dzięki sile tlenu.
  / Nangatech (PL)www.nangatech.com
 • System identyfikacji chorób roślin oparty na technologii uczenia maszynowego (machine learning).
  / Plant.id Sensor (CZ)www.web.plant.id
 • Zeroemisyjna energia wytwarzana z pozostałości kolb kukurydzy i dodatkowa produkcja biowęgla.
  / Powercob (PL) www.powercob.com
 • System monitorowania owadów i wczesnego ostrzegania w celu bardziej efektywnego stosowania środków ochrony roślin.
  / Smapp Lab (HU)www.smapplab.com
 • Oprogramowanie dla rolników, które wspiera zarządzanie nawadnianiem z wykorzystaniem danych satelitarnych oraz sztucznej inteligencji. Platforma dostarcza szczegółowe prognozy pogody a także zapewnia wgląd w stan upraw.
  / Spacecrop Technologies (HU)www.spacecroptech.com
 • Inteligentna ochrona plantacji jagodowych ograniczająca stosowanie środków ochrony roślin.
  / Ribes Technologies (PL)www.ribestech.com

Kolejnym krokiem dla startupów biorących udział w IV edycji programu Test Farms będą testy polowe ich technologii, przeprowadzane w gospodarstwach rolnych całej Europy. Startupy mogą liczyć na dofinansowanie testów ze strony EIT Food – każda firma otrzyma grant w wysokości 3 000 Euro.
Działania te są zaplanowane na okres między 1.07.2022 a 1.07.2023r.

O Programie Test Farms

Program Test Farms oferuje wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie zrównoważonych rozwiązań
w rolnictwie. Celem Programu jest połączenie startupów, które chcą przetestować i zweryfikować swoje innowacyjne produkty lub usługi dla rolnictwa, z rolnikami, którzy chcą dowiedzieć się o najnowszych innowacjach agrotechnicznych. Podczas trzech poprzednich edycji Program pomógł przetestować ponad 45 innowacyjnych rozwiązań w branży rolniczej.

Zbliżające się wydarzenia