Posiedzenie Zarządu OZHB w Opolu

4 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu. W obradach uczestniczyli indywidualni hodowcy oraz przedstawiciele i pracownicy gospodarstw wielkostadnych.

tekst i zdjęcia: Paweł Reszel

W spotkaniu, oprócz władz Związku, udział wzięli także pracownicy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wraz z dyrekcją Regionu Oceny Zachód PFHBiPM reprezentowaną przez pana Mariusza Chrobota.

Obrady przebiegły według przygotowanego wcześniej planu. Otworzył je prezes Zarządu Martin Ziaja, który dokonał prezentacji wydarzeń i stanu finansów za 2021 rok. Po tej części przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia: przedstawienia prezentacji „Zielony Ład”. Na podstawie szczegółowych obliczeń i zebranych dokładnych faktów podsumował i przedstawił wszystkie szanse i zagrożenia, jakie się pojawiają wraz z wprowadzeniem strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Jednym z kolejnych punktów obrad było podsumowanie konkursu zorganizowanego przez Opolski Związek, który wśród swoich członków bardzo intensywnie propaguje możliwość otrzymywania wyników prowadzonej wartości użytkowej bydła (OWUB) w formie elektronicznej, zastępując całkowicie przesyłanie tych dokumentów w wersji papierowej. Aby hodowców zachęcić, władze Związku zorganizowały konkurs, w którym udział wziął każdy hodowca zdecydowany na otrzymywanie dokumentów z OWUB w formie tzw. e-dokumentów. Wśród uczestników zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez Opolski Związek. Nagrodzonych zostało dziesięciu hodowców, którzy otrzymali kurtki z logo OZHB oraz gadżety PFHBiPM. Władze Związku już zapowiedziały kontynuowanie konkursu w kolejnym roku.

Podczas spotkania hodowcy wysłuchali obszernego wykładu na temat doradztwa somatycznego i zapoznali się ze szczegółami audytu somatycznego, który przeprowadzają doradcy ogólni PFHBiPM. Wykład poprowadził pracownik Regionu Oceny Zachód PFHBiPM Waldemar Krzymowski.

W kolejnej części posiedzenia głos zabrał dyrektor Regionu. Podsumował rok 2021, przedstawił aktualną sytuację Regionu oraz dalsze plany reorganizacji i zmian dotyczące funkcjonowania przedstawicielstwa w Opolu. Omówione zostały zasady prowadzonej po raz drugi kampanii #Dziękujemyżepijeciemleko. Przy okazji zachęcano wszystkich obecnych do udziału w akcji.

Obecne na spotkaniu hodowców firmy z branży rolniczej przedstawiły ofertę swoich produktów i usług, które prezentowały również na stoiskach okolicznościowych.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, wolnymi wnioskami oraz wspólnym obiadem.  

Nadchodzące wydarzenia