Wydłużony „dobrostan”

Do 15 czerwca 2020 r., a nie do 15 maja, jak wcześniej zakładano, hodowcy świń i krów, którzy chcą ubiegać się o dotację z ARiMR w ramach działania „Dobrostan zwierząt” mogą składać stosowne wnioski – poinformowała 8 maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

tekst: Radosław Iwański, zdjęcie: Zofia Borowska-Dobrowolska

Rządowa Agencja podała, że dotychczas wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej. Rząd, wprowadzając w życie powyższe dopłaty, wyliczał, że z tego wsparcia skorzysta ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazała, że nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014–2020. Urzędnicy informują, że wniosek może być złożony także po 15 czerwca br., ale za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%, a ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca br.

Czym jest płatność dobrostanowa? Wsparcie finansowe ma rekompensować koszty podwyższonych standardów utrzymywania zwierząt. W tym roku mogą je otrzymać rolnicy hodujący krowy i świnie, jeśli poprawią warunki ich utrzymania ponad ustalone normy – zadbają o ich lepsze samopoczucie i zdrowie np. poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na sztukę o co najmniej 20 proc. ponad wymaganą minimalną, albo zapewnienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu. Rząd informował, że zarezerwował na ten cel 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Doradcy ogólni Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka udzielali i nadal udzielają hodowcom bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku do ARiMR i sporządzaniu planu poprawy dobrostanu. Fachowcy ci posiadają uprawnienia określone w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 562).

Zobowiązanie podejmowane jest na okres jednego roku, z możliwością uczestnictwa w działaniu w kolejnych latach. 

Tabela. Zakres wsparcia i roczne stawki pomocy na 2020 r.
Pakiet 2. Dobrostan krów

Nadchodzące wydarzenia