Zerowa stawka VAT na żywność

Prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2022 roku w Polsce zostanie wprowadzona zerowa stawka VAT na żywność (wybrane grupy). Jedną z nich jest nabiał. Publikujemy komentarz eksperta SM Mlekpol – Dyrektor Handlu Małgorzaty Cebelińskiej odnoszacy się do wcześniej wspomnianej sytuacji.

– Podjęta przez Komisję Europejską decyzja o obniżeniu podatku VAT do 0 % jest ważnym i doraźnym rozwiązaniem. – podkreśla Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol. – Każde działanie w zakresie obniżki ceny stwarza szansę dla konsumentów na poprawę wydatków na żywność w ramach rodzinnego budżetu. Jednocześnie może mieć to wpływ na zwiększenie konsumpcji odżywczych produktów, co byłoby pozytywnym zjawiskiem.  Trudno jednak prognozować w jaki sposób po tej zmianie zachowa się rynek. Najbardziej istotne są długofalowe działania, które wpłyną na zmniejszenie inflacji i związanych z nią rosnących kosztów.

Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol

Nadchodzące wydarzenia