Przytulnikopieka nad noworodkiem według Sygnałów Krów

Często proste rozwiązania okazują się niezwykle skuteczne. Jednak zazwyczaj niełatwo je znaleźć. Dlatego gdy już zostaną opracowane, stają się wielkim odkryciem. Tak jest również w przypadku opatentowanego przez zespoły CowSignals oraz Vetvice konceptu przytulnika (CuddleBox). Wolne tłumaczenie mogłoby oznaczać „kojec miłości”.

Wycielenie to moment wielu wyzwań zarówno w odniesieniu do krowy, jak i cielęcia. Jest to także czas próby dla hodowcy, gdyż wymaga optymalizacji obsługi, jasnych procedur oraz trzymania się przyjętych zasad. Jest wiele zaleceń związanych z opieką nad nowo narodzonym cielęciem oraz krową tuż po porodzie. Dziś chciałabym zaprezentować koncepcję, o której po raz pierwszy usłyszałam podczas szkolenia z Sygnałów Krów.

W zamyśle przytulnik jest elementem całego systemu zwanego „bezstresową linią wycieleniową”. Jest on połączony z wydzielonym miejscem w ramach kojca okołoporodowego. Ma ono swoją nazwę PamperPen, czyli „kojec do rozpieszczania”. Idea polega na tym, by jedna osoba za pomocą bramki była w stanie wydzielić krowę w ciągu minuty. Celem jest połączenie opieki i zapewnienia komfortu zarówno krowie, jak i cielęciu.

Bezpośrednio po wycieleniu krowę oddziela się bramką, a cielę przenosi do wydzielonego kojca, wyścielonego dobrej jakości sianem lub TMR-em. Paszą posypuje się też cielę, by krowa, liżąc noworodka, jednocześnie pobierała paszę. Umożliwienie krowie lizania cielęcia ma także wiele zalet dla noworodka. Zostaje on osuszony, a jednocześnie następuje niezwykle ważna stymulacja organizmu cielęcia: od aktywizacji krążenia po pobudzenie do pracy układu pokarmowego. Dodatkowo umieszczenie cielęcia w kojcu gwarantuje mu osłonięcie od przeciągów oraz zapewnia maksymalną higienę, ograniczając presję środowiska.

Zazwyczaj wyzwaniem po porodzie jest zachęcenie krowy do pobrania paszy. W przypadku przytulnika krowa nie musi wybierać. Pilnowanie nowo narodzonego cielęcia i jedzenie nie konkurują ze sobą. Krowa ma wszystko tuż przed sobą, wprost na wyciągnięcie języka. Zadaniem hodowcy jest jeszcze zapewnienie krowie ciepłego pójła w celu wyrównania strat płynów i energii.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że stosowanie przytulników to cztery razy mniej przypadków ketozy.

W czasie gdy krowa zajmuje się cielęciem i paszą, należy ją wydoić. Koncept przytulnika uwzględnia dój w tym właśnie miejscu, gdyż kontakt z cielęciem stymuluje wydzielanie oksytocyny. W efekcie pozyskanie siary staje się efektywniejsze. Ze względu na to, że pierwsza siara ma najlepszą jakość, ważne jest pozyskanie jak największej jej ilości. Konieczny jest do tego przenośny sprzęt udojowy umożliwiający przeprowadzenie doju bez odłączania krowy od cielęcia.

Podanie siary jest kolejnym istotnym aspektem uwzględnionym w koncepcie przytulnika. Tuż po urodzeniu absorbcja przeciwciał z siary jest najwyższa, a następnie gwałtownie spada, by w szóstej godzinie życia osiągnąć poziom poniżej 40% wartości wyjściowej. Zapewnienie cielęciu osiągnięcia poziomu przewyższającego 55 g białka całkowitego na litr krwi ogranicza ryzyko wystąpienia biegunek i schorzeń układu oddechowego. To właśnie osiągnięcie przez cielę właściwej odporności jest jednym z argumentów za odpajaniem siarą, a nie pozostawianiem cielęcia przy matce z potencjalnym dostępem do wymienia. Dopiero po odpojeniu cielęcia siarą następuje moment przetransportowania go do jego miejsca docelowego. Krowa w tym czasie węszy za cielęciem, co stymuluje pobranie pozostałej paszy, na której leżało cielę.

Pięć aspektów podania siary:

 • ilość,
 • czas podania,
 • świeżość,
 • jakość,
 • liczba podań.

Harmonogram pojenia siarą:

 • do dwóch godzin 2 l,
 • do sześciu godzin 4 l,
 • do dwudziestu czterech godzin 6 l.

70% cieląt nie pobiera wystarczającej ilości przeciwciał, jeśli pije siarę samodzielnie z wymienia matki.

Zalecenia opieki w okresie okołowycieleniowym według Sygnałów Krów:

 • Zapewnienie bezstresowego wycielenia przez przemieszczenie krowy do wydzielonej grupy minimum 10 dni przed wycieleniem.
 • Zastosowanie bramki pozwalającej na oddzielenie krowy po wycieleniu i umieszczenie cielęcia w specjalnym kojcu nazwanym przytulnikiem.
 • Podanie krowie 40 l ciepłego pójła niezwłocznie po wycieleniu.
 • Podanie cielęciu 2–4 l siary w jak najkrótszym czasie po wycieleniu.
 • Przechowanie w lodówce siary pozostałej z pierwszego doju w celu wykorzystania jej na drugie pojenie cielęcia.
 • Zapewnienie 1–2 godzin kontaktu między cielęciem a matką.


Benefity wynikające ze stosowania systemu CuddleBox

Od czasu wynalezienia przytulnika licencjonowani trenerzy Sygnałów Krów z całego świata nadsyłają zdjęcia do wspólnej bazy lokalnych przykładów. Do tej pory nie mamy jeszcze polskiego reprezentanta w tym międzynarodowym zbiorze. Jeżeli ktoś z państwa zdecyduje się na zastosowanie tego rozwiązania w swoim stadzie i będzie gotowy pokazać swój przykład światu, to chętnie przekażę go społeczności zgromadzonej wokół CowSignals Training Company. 

Nadchodzące wydarzenia