Laktopol zabiega o zakup majątku „Bielmlek” SM

Ostatnie tygodnie ubiegłego roku przyniosły wiele zmian w procesie restrukturyzacji „Bielmlek” Spółdzielni Mleczarskiej. Z zakupu jej majątku definitywnie wycofała się OSM Piątnica, a teraz o nabycie stara się PPHU Laktopol sp. z o.o.

tekst: RYSZARD LESIAKOWSKI, zdjęcie: RADOSŁAW IWAŃSKI

Proces restrukturyzacji „Bielmlek” SM opisaliśmy w wydaniu 1/2021 naszego czasopisma. Wspomnieć trzeba, że wartość księgowa majątku tej firmy wynosi ok. 140 mln zł, a zadłużenie opiewa na kwotę ok. 250 mln zł. Od marca 2020 r. w mleczarni prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Na jej zarządcę sąd wyznaczył radcę prawnego Alinę Sobolewską, która podjęła decyzję o sprzedaży majątku spółdzielni „Bielmlek”. Do końca października ubiegłego roku wpłynęły dwie oferty zakupu: od OSM Piątnica i P.P.H.U. Laktopol sp. z o.o. W następnym miesiącu Rada Wierzycieli zdecydowała, że inwestorem będzie spółdzielnia z Piątnicy. W połowie grudnia 2020 r. OSM Piątnica wydała oświadczenie o rezygnacji z zakupu majątku „Bielmlek” SM, nie podając przyczyn ani wyjaśnień. Tym sposobem przed drugim oferentem otworzyła się możliwość nabycia majątku restrukturyzowanej spółdzielni z Bielska Podlaskiego.

Wniosek wpłynął do UOKiK
W myśl ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar fuzji, przejęcia lub innej formy koncentracji przedsiębiorców należy zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jeżeli łączny obrót firm w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Stosowne zgłoszenie firma P.P.H.U. Laktopol sp. z o.o. złożyła we wspomnianym urzędzie 28 grudnia 2020 r. Z dokumentu dowiadujemy się, że koncentracja ma polegać na nabyciu przez P.P.H.U. Laktopol sp. z o.o. części mienia „Bielmlek” SM w restrukturyzacji. W złożonym wniosku czytamy: „(…) SM Bielmlek nie posiada środków na pokrywanie kosztów funkcjonowania i utrzymywania przedsiębiorstwa, jak również na uregulowanie zobowiązań, wynagrodzeń dla pracowników. W postępowaniu sanacyjnym Laktopol złożył ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Układ zawarty w postępowaniu sanacyjnym zakłada likwidację majątku SM Bielmlek poprzez jego sprzedaż w trybie art. 159 prawa restrukturyzacyjnego (…)”.

Wyjaśnić trzeba, że P.P.H.U. Laktopol sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Polindus‑Laktopol, której zakres działalności obejmuje skup mleka, produkcję wyrobów finalnych oraz ich dystrybucję w kraju i za granicą. Podstawowymi produktami są: mleko w proszku, serwatka słodka w proszku oraz preparat mleczno-tłuszczowy Fat Filled Milk Powder Instant. W ofercie Grupy są także różne odmiany masła, miksów tłuszczowych oraz sery dojrzewające.

O przebiegu restrukturyzacji „Bielmlek” SM będziemy na bieżąco informować. 

Nadchodzące wydarzenia