Listerioza występuje zwłaszcza zimą

Jak informuje serwis thedairysite.com, powołując się  na dane Instytutu Agro-Spożywczego i Bionauki (AFBI) z Irlandii Północnej, zimowe żywienie przeżuwaczy  oparte na skarmianiu kiszonek niesie niebezpieczeństwo występowania listeriozy, tj. choroby wywoływanej przez bakterie  Listeria monocytogenes.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: www.thedairysite.com

Bakterie  Listeria monocytogenes są rozpowszechnione w środowisku, w wilgotnej glebie przeżywają ok. 1 rok. U zwierząt domowych choroba najczęściej występuje zwłaszcza u przeżuwaczy w okresie zimowym, kiedy zwierzęta są karmione kiszonkami. Zagrożeniem się kiszonki złej jakości lub słabo sfermentowane, choroba może także wystąpić u wypasanych zwierząt.

Droga zakażenia

Do organizmu bakterie wynikają m.in.  przez uszkodzoną błonę śluzową jamy gębowej. Często jest to związane z wypadaniem i wymianą zębów, co powoduje odsłonięcie nerwu trójdzielnego. Zdaniem naukowców, do zakażenia predysponują wszelkie praktyki związane z podawaniem np. leków, które mogą uszkodzić błonę śluzową jamy ustnej lub podawanie twardej paszy treściwej.

Objawy

Zwierzęta cierpiące na listeriozę mogą wykazywać wiele objawów. U bydła i owiec stan ten jest głównie postrzegany, jako choroba nerwowa lub zapalenie mózgu. Towarzyszy temu depresja, przechylenie głowy, paraliż mięśni powodujący niezdolność do jedzenia, a nawet śmierć. Wystąpić mogą także poronienia, narodziny słabych cieląt/jagniąt lub infekcja ogólnoustrojowa prowadząca do posocznicy z ropniami w obrębie narządów ciała. Mogą również pojawić się inne schorzenia, np. zapalenie wsierdzia, czy zapalenie wymienia. Zakażenie we wczesnym okresie ciąży skutkuje poronieniem, a gdy do infekcji dochodzi w zaawansowanej ciąży, to mogą rodzić się słabe lub martwe cielęta/jagnięta.

Leczenie i zapobieganie

Jeśli schorzenie będzie wcześnie zdiagnozowane, to pojęta antybiotykoterapia może okazać się skuteczna, jednak rokowania zalegającego zwierzęcia są niekorzystne. Naukowy z Irlandii Północnej zalecają zachowanie szczególnej staranności podczas zbioru zielonek przeznaczonych na paszę dla przeżuwaczy. Ograniczyć trzeba zanieczyszczenie plonu glebą i odchodami, co wiąże się odpowiednią regulacją maszyn do zbioru, tj.  kosiarek, zgrabiarek, sieczkarni itp. Zepsuta kiszonka nie może być podawana zwierzętom. 

Nadchodzące wydarzenia