Medalowe produkty na cyfrowych targach EuroTier 2021

Z powodu pandemii koronawirusa zaplanowane na listopad 2020 r. targi EuroTier, odbywające się tradycyjnie w Hanowerze, zostały odwołane. Odbędą się w dniach 9–12 lutego 2021 r. wyłącznie w wersji cyfrowej za pośrednictwem platformy internetowej. W ten sposób podjęto próbę odwzorowania fizycznej obecności na targach wystawców i zwiedzających.

TEKST: RYSZARD LESIAKOWSKI, ZDJĘCIA:  FIRMOWE

Uczestnictwo w cyfrowych targach EuroTier 2021 jest możliwe po uprzednim utworzeniu na platformie eurotier.digital.dlg.org profilu użytkownika, podobnie jak w mediach społecznościowych. Jest to równoznaczne z uzyskaniem tożsamości cyfrowej, koniecznej do kontaktowania się między innymi z wystawcami w celu na przykład wymiany cyfrowych wizytówek. Organizator informuje, że internetowa platforma oferuje wiele opcji komunikacji oraz interakcji dla wystawców i zwiedzających. Dostęp do platformy jest płatny – 14 euro (ok. 60 zł). Podobnie jak w latach poprzednich, przed oficjalnym otwarciem targów komisja konkursowa przyznała złote i srebrne medale EuroTier w konkursie innowacyjnych produktów (Innovation Award EuroTier). Niezależny komitet ekspertów, powołany przez organizatora targów – Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) – w grudniu 2020 r. przyznał łącznie osiem medali spośród 80 produktów zgłoszonych do konkursu innowacyjności. Aż sześć, w tym jeden złoty i pięć srebrnych, dotyczy branży związanej z hodowlą bydła. Ponadto od 2018 r. Niemieckie Towarzystwo Rolnicze i Federalne Stowarzyszenie Praktykujących Lekarzy Weterynarii (BPT) przyznają wspólnie nagrodę za dobrostan zwierząt (Animal Welfare Award). Warunkiem jej uzyskania jest wyróżnienie produktu złotym lub srebrnym medalem EuroTier w konkursie innowacyjności. W myśl wytycznych nagrodę za dobrostan zwierząt może otrzymać produkt, który spełnia nie tylko wymogi wyższego poziomu dobrostanu, ale także wspiera naturalne zachowania i zdrowie zwierząt. W 2021 r. taką nagrodę otrzymał „System monitowania cieląt” firmy Futuro Farming GmbH. Poniżej prezentujemy wyróżnione produkty, które mogą zainteresować hodowców bydła.

Toaleta dla krów (złoto)

Coraz większego znaczenia nabiera ograniczenie emisji gazów powstających podczas prowadzenia produkcji zwierzęcej. Przez długi czas koncentrowano się na usuwaniu powstających emisji na zewnątrz budynków inwentarskich, dzisiaj działania skupiają się na ich prewencyjnym ograniczaniu. Obowiązek ten dotyczy także gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, np. w zakresie poszukiwania sposobów redukcji emisji amoniaku. Dużo amoniaku wydziela się w stosunkowo krótkim czasie z 15–20 litrów moczu wydalanego dziennie przez krowę. Z rozwiązaniem tego problemu zmierzyła się holenderska firma Hanskamp, ktora oferuje rewolucyjny produkt – toaletę dla krów (CowToilet). Innowacyjny system składa się ze stacji paszowej wyposażonej w urządzenie zbierające mocz. Po zakończeniu pobierania paszy zewnętrzny bodziec powoduje wyzwolenie odruchu oddawania moczu, który jest zbierany od każdej krowy odwiedzającej stację paszową. Hanskamp CowToilet zbiera mocz w sposób dotychczas niepraktykowany, producent informuje, że prowokowanie oddawania moczu nie stresuje zwierząt. Wczesne oddzielnie odchodów płynnych od stałych zmniejsza koncentrację amoniaku w rejonie korytarzy spacerowych, co wpływa na poprawę jakości powietrza w oborze. Jednocześnie powierzchnie korytarzy spacerowych stają się bardziej czyste, dzięki czemu poprawia się zdrowotność racic. Selektywne zbieranie odchodów zwierzęcych ułatwia gospodarowanie nimi. Obornik i mocz, gromadzone oddzielnie, mogą być wykorzystane w uprawie roślin lub do produkcji energii w sposób bardziej racjonalny. Tym samym zwiększa się wykorzystanie składników odżywczych zawartych w odchodach zwierzęcych. www.hanskamp.nl

Alma Pro Hygiene Set – higienizacja stacji pojenia cieląt (srebro)

Troska o higienę jest jednym z istotnych czynników warunkujących zdrowotność zwierząt we wszystkich stadach, jednak w przypadku żywienia cieląt ma ona szczególne znaczenie. Automatyczne stacje pojenia młodych zwierząt stwarzają ryzyko przenoszenia patogenów z cielęcia na cielę. Niebezpieczeństwo to postanowiła zmniejszyć firma URBAN GmbH & Co. KG, która poszerzyła ofertę o stację pojenia Alma Pro Hygiene Set, wyposażoną w zestaw higieniczny, w którym wykorzystano promieniowanie UV-C do redukcji patogenów. Zwiększa ono skuteczność dotychczas stosowanych metod odkażania sprzętu do pojenia cieląt. Promieniami UV-C naświetlana jest woda wykorzystywana do sporządzania mlecznego pójła (promiennik znajduje się w zbiorniku na wodę). Ponadto na działanie tego promieniowania wystawiony jest smoczek po każdorazowym wyjściu cielęcia ze stacji pojenia. Odkażanie wody i smoczka redukuje znaczną liczbę szkodliwych drobnoustrojów, co zmniejsza rozprzestrzenianie się ich wśród młodych zwierząt. W przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku metod higieny sprzętu do karmienia cieląt w urządzeniu Alma Pro Hygiene Set nie stosuje się chemicznych preparatów dezynfekcyjnych. www.urbanfeeder.pl

Brix TS-sensor (srebro)

Automatyczne stacje pojenia cieląt sprawdziły się w wielu stadach, dzięki nim młode zwierzęta karmione są zgodnie z potrzebami. Przeważnie w urządzeniach tych wykorzystuje się mleko w proszku, preparaty mlekozastępcze lub rzadziej mleko pełne. Na rynku odstępne są także stacje umożliwiające stosowanie zarówno proszków mlecznych, jak i mleka pełnego. Poszczególne partie proszku mlecznego mogą różnić się zawartością suchej masy. Wymaga to stałego sprawdzania i dostosowywania ustawień automatycznego podajnika w celu uzyskania stałej koncentracji proszku mlecznego w pójle. W praktyce tej ważnej czynności się nie wykonuje z powodu braku czasu, ponieważ kalibrowanie przeprowadzane jest ręcznie. Problem ten rozwiązała firma Holm & Laune GmbH & Co. KG, która oferuje elektroniczny czujnik refraktometru o nazwie Brix TS-sensor, zamontowany w pojemniku mieszającym automatycznej stacji pojenia Calf Expert. Sensor na bieżąco monitoruje zawartość suchej masy w sporządzanym pójle mlecznym dla cieląt. Jeśli występują odchylenia, to jej koncentracja jest automatycznie korygowana. Stałą zawartość suchej masy można także zapewnić w przypadku skarmiania mleka pełnego dzięki dodatkowi odpowiedniej ilości mleka w proszku. www.holm-laune.de

System monitorowania cieląt (srebro+dobrostan)

W dużych stadach bydła tkwi znaczny potencjał w poprawie dobrostanu. Konsekwencją rosnącej liczby odchowywanych cieląt jest większa presja drobnoustrojów chorobotwórczych, dlatego wymagania w zakresie higieny i ochrony zdrowia młodych zwierząt są coraz wyższe. Szybki przegląd stada i w porę podjęta reakcja w przypadku nieprawidłowości stają się coraz trudniejsze – zwłaszcza gdy obserwacje prowadzą rożne osoby i zawodzi między nimi komunikacja. System monitorowania cieląt (Calf Monitoring System) opracowany przez firmę Futuro Farming GmbH wykorzystuje nieinwazyjne czujniki do wczesnego wykrywania chorób. Dzięki pasywnym czujnikom podczerwieni rozpoznawany jest wzorzec zachowania się młodych zwierząt, który na bieżąco podlega ocenie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Hodowca otrzymuje informacje za pośrednictwem aplikacji i platformy internetowej, dzięki czemu może monitorować zdrowotność cieląt. Wprawdzie elektroniczny system nie zastąpi codziennej obserwacji prowadzonej osobiście przez hodowcę, ale stanowi cenne wsparcie dzięki ciągłemu nadzorowaniu zwierząt i wysyłaniu zwrotnych informacji. Usprawnienie nadzorowania stada umożliwia wykrywanie chorób, zanim wystąpią objawy kliniczne, co wraz z wczesnym podjęciem leczenia zwiększa skuteczność terapii. W efekcie choroba przebiega łagodniej, spada śmiertelność i poprawia się ogólna zdrowotność stada. www.futurofarming.com

Delta X Pack (srebro)

Wczesne oddzielenie moczu od kału może ograniczyć wydzielanie się amoniaku w korytarzach spacerowych. W hodowli bydła mlecznego głównym źródłem emisji tego związku jest mocz, zwłaszcza jeśli długo zalega na powierzchniach spacerowych w kontakcie z kałem i powietrzem. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu o nazwie Delta X Pack francuskiej firmy Bioret Agri możliwe jest rozdzielanie na bieżąco części płynnych i stałych odchodów zwierzęcych w oborze. Pakiet składa się z gumowych mat, ułożonych z 3-procentowym spadkiem, i przeciwbieżnego systemu przenośnika taśmowego. Mocz zebrany w kanale centralnym transportowany jest do zbiornika na płynne odchody, a oddzielony kał – do magazynu na części stałe odchodów. Producent informuje, że Delta X Pack funkcjonuje automatycznie i nie wymaga dodatkowej pracy. Szybkie rozdzielnie części stałych od płynnych odchodów zwierzęcych nie tylko znacznie redukuje emisję amoniaku, ale także ułatwia utrzymanie czystości na korytarzach spacerowych w oborach, co pozytywnie wpływa na zdrowotność zwierząt. www.bioret-agri.com

Rura z tworzywa sztucznego jako element nośny w rozlewaczu gnojowicy (srebro)

W ochronie środowiska coraz większego znaczenia nabiera ograniczenie emisji podczas nawożenia płynnymi odchodami zwierzęcymi poprzez aplikowanie ich jak najbliżej gleby. Z uwagi na ciężar rozlewaczy gnojowicy technologia ta osiągnęła granicę swoich możliwości, zwłaszcza w terenach pagórkowatych i górzystych. Firma Moscha GbR, w celu obniżenia masy rozlewaczy wężowych i płozowych, zastosowała rurę z tworzywa sztucznego, która pełni funkcję łącznika dystrybucyjnego, tym samym stanowi element nośny, charakteryzujący się prostą i lekką konstrukcją. Zastąpienie w pełni metalowej konstrukcji elementami z tworzywa sztucznego w rozlewaczach płynnych odchodów zwierzęcych jest pomysłem rozwojowym, który zmniejsza masę tych urządzeń. Mniejszy ciężar oznacza mniejsze wymagania odnośnie do mocy ciągnika, oszczędność w zużyciu paliwa, a także możliwość wykonywania prac w terenie trudniejszym pod względem topograficznym. www.moescha.de

Nadchodzące wydarzenia