Krowie na zdrowie

„Krowie na zdrowie” – pod tym hasłem realizowany jest program wspierający hodowców bydła w organizacji bazy paszowej i w poprawnym żywieniu krów. Doradcami są eksperci z czterech firm, którzy podczas tegorocznych targów Ferma Bydła przedstawili technologie oferowane producentom mleka.

tekst i zdjęcia: Ryszard Lesiakowski

Program funkcjonuje od kilku lat. Współpraca specjalistów z firmami Barenbrug Polska sp. z o.o., CLAAS Polska sp. z o.o., Corteva Agriscience, De Heus sp. z o.o. zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w organizacji bazy paszowej w gospodarstwach objętych tym programem. Firmy w nim uczestniczące to w swoich branżach światowi potentaci, nic też dziwnego, że zakres świadczonych usług i oferowanych produktów jest imponujący. – Na wyhodowanie jednej odmiany traw potrzeba ok. 16 lat, nasza firma ma aktywnych ponad 400 odmian – informował Piotr Kowalski z firmy Barenbrug Polska sp. z o.o. podczas konferencji prasowej na tegorocznych targach Ferma Bydła. Wspomniał o innowacjach na użytkach zielonych, tj. o lucernie otoczkowanej w technologii Yellow Jacket oraz o mieszankach traw w technologii NutriFibre, opartych na miękkolistnej kostrzewie trzcinowej. Z kolei Hanna Nowak z firmy Corteva Agriscience zachęcała do zakiszania ziarnowych odmian kukurydzy, ponieważ mają one większy udział kolb i ziarna niż odmiany kiszonkowe. Tym samym kiszonki z odmian ziarnowych charakteryzują się wysoką koncentracją energii. Paweł Baurycza z firmy CLAAS Polska sp. z o.o. zwrócił uwagę na dopasowanie szerokości roboczej zespołu koszącego, przetrząsacza oraz zgrabiarki, co wpływa na jakość plonu zielonki. Ponadto ważne jest umiejętne ustawienie poszczególnych maszyn do zbioru. Efektywnym i racjonalnym zagospodarowaniem wyprodukowanych kiszonek w gospodarstwach objętych programem zajmuje się firma De Heus. Jej przedstawiciel, Marcin Kryger, podczas wspomnianej konferencji prasowej podkreślił, że De Heus to nie tylko pasze i żywienie, ale także zarządzanie gospodarstwem, łącznie z ekonomiczną analizą oraz pomocą w realizacji inwestycji budowlanych.  

Hanna Nowak
z firmy Corteva Agriscience
Piotr Kowalski reprezentuje
firmę Barenbrug Polska sp. z o.o.
Paweł Baurycza – przedstawiciel
firmy CLAAS Polska sp. z o.o.
Marcin Kryger
z firmy De Heus sp. z o.o.

Nadchodzące wydarzenia