Oszczędności finansowe dla hodowców i pracowników

W dniach 4–5 października w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Przedmiotem obrad były aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji oraz kwestie wykorzystania oszczędności finansowych.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Podczas październikowego posiedzenia dyskutowano na temat dalszego zacieśniania i sformalizowania współpracy z podmiotami skupującymi i przetwarzającymi mleko w celu szeroko zakrojonej promocji narzędzi i usług oferowanych przez PFHBiPM. Do Federacji trafiają kolejne propozycje współpracy ze strony mleczarń. Poruszono także kwestię publikowania danych w wynikach oceny za rok 2021 – postanowiono powrócić do sposobu obowiązującego przed początkiem pandemii koronawirusa w 2019 roku.

Podjęto także decyzję o zamknięciu programu hodowlanego dla rasy szwedzkiej czerwonej, argumentując, że rezygnacja z tego programu i włączenie tej grupy do kojarzeń w rasie polskiej czerwonej spowoduje zwiększenie liczby zwierząt w księgach dla populacji doskonalonej rasy RP.

Rozważano także projekt genotypowania samic pod kątem produkcji żywności o obniżonej alergenności, czyli mleka A2A2. Ma to na celu utworzenie subpopulacji produkcyjnej składającej się wyłącznie z krów o genotypie A2A2 oraz populacji zapasowej z krowami o genotypie A1A2. W ramach realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka, co pozwoli na obniżenie kosztów po stronie hodowcy.

Prezydium PFHBiPM debatowało nad prowadzeniem doradztwa hodowlanego dla gospodarstw z Litwy, podjęło także uchwałę o przyjęciu nowego członka w skład Rady Programowej, którym został przedstawiciel Instytutu Zootechniki PIB.

Niewątpliwie najważniejszym punktem październikowego posiedzenia było przedstawienie informacji dotyczącej realizacji przychodów i kosztów oraz przewidywanego wyniku finansowego PFHBiPM, z której wynikało, że dzięki odpowiedzialnym posunięciom i oszczędnościom organizacji udało się osiągnąć lepszy wynik, niż zakładano.

Prezydium PFHBiPM uznało, że oszczędności te zostaną przeznaczone dla hodowców będących pod oceną użytkowości mlecznej i pracowników Federacji. Pracownikom, oprócz podwyżki wynagrodzeń, która nastąpiła 1 września 2021 roku, zostaną wypłacone jednorazowe nagrody pieniężne z okazji 15-lecia Oceny. Prezydium będzie wnioskowało do Zarządu PFHBiPM o udzielenie hodowcom w grudniu bieżącego roku 30-procentowego upustu na usługi, z których korzystają. 

Nadchodzące wydarzenia