Rok 2020 w ocenie Janusza Zaremby – prezesa Zarządu OHZ Osięciny sp. z o.o.

Najlepsze stada według wydajności mlecznej (w kg) o przeciętnej liczbie krów 300,1–500,0

Wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 r. nie wpłynął bezpośrednio na produkcję zwierzęcą i roślinną w naszej firmie, ale miał wpływ na dostępność i ceny produktów importowanych. Zespół OHZ Osięciny przestrzega reżimu sanitarnego w pracy, a pracownicy z podejrzeniem zakażenia kierowani są na kwarantannę. Ograniczono również kontakty z przedstawicielami firm współpracujących. Pomimo trudnych warunków OHZ Osięciny pracuje na najwyższym poziomie, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych wyników produkcyjnych i hodowlanych. Wydajność za 2020 r. jest nieco niższa niż rok wcześniej, jednak ciągle jest imponująca. Spadek ten spowodowany był suszą, co przełożyło się na ilość i jakość pasz objętościowych. Spośród czterech naszych ferm obora w Jarantowicach, licząca 340 krów, osiągnęła najwyższą średnią wydajność roczną na poziomie 14 174 kg mleka. Naszym priorytetem jest inwestycja w genetykę, co wpływa na osiągnięcie wysokiej produkcji mleka, liniowy wzrost wartości hodowlanej zwierząt, a także na wydłużenie użytkowania krów, w wyniku czego sprzedaż jałówek cielnych z roku na rok wzrasta. Spółka inwestuje w nowoczesne maszyny i urządzenia o bardzo dużej wydajności. W sześciu gospodarstwach zainstalowano panele fotowoltaiczne. Inwestycje te mają na celu ograniczenie wydatków i poprawę rentowności firmy.

Nadchodzące wydarzenia