Rok 2020 w ocenie Tadeusza Stelęgowskiego

Najlepsze stada według wydajności mlecznej (w kg) o przeciętnej liczbie krów 150,1–300,0

Rok 2020 zmienił nasze podejście do życia. Myślę, że wszyscy obawialiśmy się o zdrowie, nie tylko naszej rodziny, ale i osób pomagających nam w codziennej pracy. Ze względu na ograniczone wyjazdy i spotkania poświęciliśmy więcej czasu gospodarstwu i skupiliśmy się nie tylko na ilości, ale i jakości. Analizowaliśmy parametry mleka, stado pod względem poprawy genetyki i badaliśmy pasze. Mieliśmy cel i pracowaliśmy nad jego realizacją. Aby uzyskać większą wydajność w 2020 r., już rok wcześniej pracowaliśmy nad poprawą pasz objętościowych, ich zbiorem, pielęgnacją i jakością łąk czy stosowaniem zakiszaczy. Wprowadziliśmy do dawki TMR kiszone ziarno kukurydzy i dodatki prozdrowotne. Na poprawę produkcji wpłynął też zakup w 2019 r. samojezdnego wozu paszowego z frezem samozaładowczym. Minimalizuje on uszkodzenie paszy w silosach i ryzyko dopływu tlenu, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dobrej jakości paszę TMR.

Gospodarstwo prowadzę z żoną i synami. Pandemia utwierdziła nas w przekonaniu, że razem możemy więcej. Synowie podzielili się obowiązkami. Piotr zajmuje się zwierzętami, a Paweł paszami i pracami polowymi. Brakuje nam wystaw zwierząt, dlatego chętnie wzięliśmy udział w e-Wystawie, którą zorganizowała PFHBiPM.

Nadchodzące wydarzenia