Firma z Ontario wprowadza system rozpoznawania twarzy w oborach

System zapobiegnie wejściu pracowników lub dostawców, którzy nie powinni przebywać w oborze. Wielokrotnie nagradzany kanadyjski start-up technologiczny, który umożliwia producentom zwierząt gospodarskich ochronę przed wjazdem pojazdów stwarzających ryzyko chorób, uruchomił nową usługę, która ma zapewnić to samo osobom odwiedzającym teren.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie FarmTario

Protokół jest reklamowany przez Farm Health Guardian z siedzibą w Guelph jako system wykorzystujący technologię rozpoznawania twarzy do proaktywnej kontroli punktów wejścia do obory dla zwierząt gospodarskich i drobiu, umożliwiając kierownikom gospodarstw zmniejszenie ryzyka zarażenia chorobami i ochronę zdrowia zwierząt. Dlaczego ma to znaczenie? Powszechne zastosowanie funkcji rozpoznawania twarzy może zastąpić kłopotliwe lub podatne na awarie systemy kontrolowanego wejścia, które korzystają z klawiatur, breloków lub skanerów kart.

Oprogramowanie Farm Health Protect pozwala producentom zakładać i utrzymywać wirtualne „ogrodzenia” wokół obiektów produkcji zwierzęcej dla samochodów ciężarowych i innych pojazdów. System jest szeroko stosowany w hodowli trzody chlewnej i drobiu w Manitobie i Saskatchewan. W zeszłym roku w Quebecu i Ontario poczyniono dodatkowe postępy. Dzięki partnerstwu w Wielkiej Brytanii Farm Health Guardian w zeszłym roku wszedł także na rynek europejski, a skuteczność produktu zaowocowała nagrodami dla firmy OMAFRA i brytyjskiego sprzedawcy artykułów spożywczych Tesco.

– Teraz wzmacniamy ludzki aspekt bezpieczeństwa biologicznego – powiedział dyrektor generalny Rob Hannam, gdy jego firma oficjalnie zaprezentowała protokół podczas kanadyjskiej wystawy Outdoor Farm Show w pobliżu Woodstock. Podczas spotkania poświęconego technologii rolniczej Hannam opowiedział historię weterynarza z Manitoby, którego zamknięto w stodole, którą regularnie odwiedzał, ponieważ niedawno zmieniono kod na klawiaturze. Miał on trudności z skontaktowaniem się z właścicielem gospodarstwa, ponieważ zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa biologicznego wszedł do oddzielnego zakładu produkcyjnego, a w przedpokoju zostawił odzież wierzchnią i telefon komórkowy. Dzięki protokołowi rozpoznawanie twarzy nigdy nie ma wątpliwości, kto wchodzi do twojej obory i czy spełnił wymagania dotyczące bezpieczeństwa biologicznego – zapewniają pracownicy Farm Health Protect. Zanim firma zdecydował się na ten projekt, aparat do rozpoznawania twarzy przeszedł kilka etapów badań i tworzenia prototypów. Obecnie, że jest on w stanie wytrzymać potencjalnie trudne warunki panujące w wejściach do obory dla zwierząt. Pomijając trwałość, jego zdaniem największą zaletą jest elastyczność, jaką oferuje producentom w zakresie indywidualnej konfiguracji każdego wejścia w oparciu o takie czynniki, jak przestoje po wybuchu choroby, stan zdrowia i inne zasady bezpieczeństwa biologicznego. Może również zapewnić, że pracownicy, którzy byli w jednej oborze, nie będą mogli przypadkowo lub celowo udać się do innej, jeśli stan zdrowia zwierząt w pierwszej oborze się pogarsza. Podkreślić trzeba, ze system można dostosować do bram rolowanych i pomieszczeń do fumigacji, aby zapewnić bezpieczeństwo biologiczne dostaw. Rob Hannam twierdzi również, że nowy produkt dobrze pasuje do sektora hodowli zwierząt, który poszukuje większej specjalizacji wśród dostawców surowców.

Zbliżające się wydarzenia