Firma z Ontario wprowadza system rozpoznawania twarzy w oborach

System zapobiegnie wejściu pracowników lub dostawców, którzy nie powinni przebywać w oborze. Wielokrotnie nagradzany kanadyjski start-up technologiczny, który umożliwia producentom zwierząt gospodarskich ochronę przed wjazdem pojazdów stwarzających ryzyko chorób, uruchomił nową usługę, która ma zapewnić to samo osobom odwiedzającym teren.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie FarmTario

Protokół jest reklamowany przez Farm Health Guardian z siedzibą w Guelph jako system wykorzystujący technologię rozpoznawania twarzy do proaktywnej kontroli punktów wejścia do obory dla zwierząt gospodarskich i drobiu, umożliwiając kierownikom gospodarstw zmniejszenie ryzyka zarażenia chorobami i ochronę zdrowia zwierząt. Dlaczego ma to znaczenie? Powszechne zastosowanie funkcji rozpoznawania twarzy może zastąpić kłopotliwe lub podatne na awarie systemy kontrolowanego wejścia, które korzystają z klawiatur, breloków lub skanerów kart.

Oprogramowanie Farm Health Protect pozwala producentom zakładać i utrzymywać wirtualne „ogrodzenia” wokół obiektów produkcji zwierzęcej dla samochodów ciężarowych i innych pojazdów. System jest szeroko stosowany w hodowli trzody chlewnej i drobiu w Manitobie i Saskatchewan. W zeszłym roku w Quebecu i Ontario poczyniono dodatkowe postępy. Dzięki partnerstwu w Wielkiej Brytanii Farm Health Guardian w zeszłym roku wszedł także na rynek europejski, a skuteczność produktu zaowocowała nagrodami dla firmy OMAFRA i brytyjskiego sprzedawcy artykułów spożywczych Tesco.

– Teraz wzmacniamy ludzki aspekt bezpieczeństwa biologicznego – powiedział dyrektor generalny Rob Hannam, gdy jego firma oficjalnie zaprezentowała protokół podczas kanadyjskiej wystawy Outdoor Farm Show w pobliżu Woodstock. Podczas spotkania poświęconego technologii rolniczej Hannam opowiedział historię weterynarza z Manitoby, którego zamknięto w stodole, którą regularnie odwiedzał, ponieważ niedawno zmieniono kod na klawiaturze. Miał on trudności z skontaktowaniem się z właścicielem gospodarstwa, ponieważ zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa biologicznego wszedł do oddzielnego zakładu produkcyjnego, a w przedpokoju zostawił odzież wierzchnią i telefon komórkowy. Dzięki protokołowi rozpoznawanie twarzy nigdy nie ma wątpliwości, kto wchodzi do twojej obory i czy spełnił wymagania dotyczące bezpieczeństwa biologicznego – zapewniają pracownicy Farm Health Protect. Zanim firma zdecydował się na ten projekt, aparat do rozpoznawania twarzy przeszedł kilka etapów badań i tworzenia prototypów. Obecnie, że jest on w stanie wytrzymać potencjalnie trudne warunki panujące w wejściach do obory dla zwierząt. Pomijając trwałość, jego zdaniem największą zaletą jest elastyczność, jaką oferuje producentom w zakresie indywidualnej konfiguracji każdego wejścia w oparciu o takie czynniki, jak przestoje po wybuchu choroby, stan zdrowia i inne zasady bezpieczeństwa biologicznego. Może również zapewnić, że pracownicy, którzy byli w jednej oborze, nie będą mogli przypadkowo lub celowo udać się do innej, jeśli stan zdrowia zwierząt w pierwszej oborze się pogarsza. Podkreślić trzeba, ze system można dostosować do bram rolowanych i pomieszczeń do fumigacji, aby zapewnić bezpieczeństwo biologiczne dostaw. Rob Hannam twierdzi również, że nowy produkt dobrze pasuje do sektora hodowli zwierząt, który poszukuje większej specjalizacji wśród dostawców surowców.

Nadchodzące wydarzenia