Rok 2020 w ocenie Leszka Dusznika

Najlepsze stada według wydajności mlecznej (w kg) o przeciętnej liczbie krów 50,1–150,0

Rok 2020 był wyjątkowy ze względu na panującą epidemię COVID-19 i związane z tym obostrzenia, także gospodarcze. Jednak w niewielkim stopniu wpłynęły one na naszą hodowlę i osiągnięte wyniki produkcyjne.

Produkcja mleka w naszym gospodarstwie to efekt celowej wieloletniej i bardzo konsekwentnej pracy hodowlanej nad poprawą wartości genetycznej stada oraz dbałość o dawki pokarmowe dla zwierząt. W 2020 r. do stada produkcyjnego weszły pierwiastki o wysokiej wartości hodowlanej, szczególnie w zakresie produkcji mleka oraz zawartości tłuszczu i białka. Ponadto w żywieniu stada stosowaliśmy kiszonkę z kukurydzy, którą sporządziliśmy jeszcze w 2018 r., a tą przygotowaną w 2019 r. skarmiamy obecnie, więc jest 2-letnie przesunięcie. W dawce pokarmowej, mimo bardzo wysokich kosztów zakupu, stosujemy ekstrudowaną śrutę sojową z dodatkami smakowymi, którą sprowadzamy specjalnie z Niemiec. Paszę wzbogaciliśmy również śrutą lnianą. Dla krów wycielonych stosujemy też wlewki z preparatów energetycznych.

Wszystkie te działania dały bardzo dobry efekt. Wzrosła produkcja mleka i dodatkowo koncentracja tłuszczu i białka, co bardzo nas cieszy, bo wpływa to na uzyskiwaną cenę za surowiec. Bez informacji z oceny wartości użytkowej i hodowlanej na pewno nie byłoby możliwe osiągnięcie tak wysokich efektów produkcyjnych, a w konsekwencji ekonomicznych.

Nadchodzące wydarzenia