Delikatny wzrost unijnej ceny mleka

Według danych Komisji Europejskiej średnia cena mleka w lutym bieżącego roku w Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii) wynosiła 34,98 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Śmigielska

W lutym cena mleka wzrosła jedynie w czternastu państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: w Irlandii – o 4,4%, do poziomu 37,20 EUR/100 kg; na Litwie – o 1,8%, do 31,97 EUR/100 kg; na Łotwie – o 1,6%, do 29,64 EUR/100 kg; w Danii – o 1,6%, do 34,29 EUR. W Belgii i Holandii ceny były na takim samym poziomie, jak w styczniu i wynosiły, odpowiednio 32,87 EUR i 35,00 EUR/100 kg. W dziesięciu krajach odnotowano spadek ceny, z czego największy miał miejsce: na Malcie – o 3,0%, do poziomu 51,46 EUR/100 kg; w Portugalii – o 1,4%, do 29,97 EUR; we Francji – o 1,2%, do 36,48 EUR/100 kg; w Finlandii – o 1,1%, do 38,98 EUR.

W lutym bieżącego roku odnotowano delikatny wzrost (w relacji miesięcznej) ceny mleka w Polsce o 0,3%, do poziomu 33,00 EUR/100 kg. W relacji rocznej cena ta była o 1,4% wyższa. Biorąc pod uwagę kurs euro, Komisja Europejska przewiduje, że w przypadku Polski cena w marcu spadnie do poziomu 32,09 EUR, co również potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. Różnica między średnią ceną uzyskiwaną przez unijnych producentów a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce, w lutym wynosiła 5,66%. Polska jest jednym z pięciu największych producentów w Unii Europejskiej, jednak pod względem ceny nasza pozycja jest zdecydowanie gorsza. W lutym zajmowaliśmy dwunaste miejsce od końca, a niższe ceny były wypłacane w Belgii, Bułgarii, Estonii, Hiszpanii, na Litwie, Łotwie, Węgrzech, w Portugalii, Rumunii, Słowenii i Słowacji.

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade – 16 marca i 6 kwietnia. Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich spadł o 3,8%, do 4089 USD, natomiast podczas drugiej aukcji odbił się i wzrósł o 0,3%, osiągając poziom 4081 USD. Od początku roku 2020 wartość indeksu wzrosła o 27,4%.

Podczas ostatniej aukcji (6 kwietnia) ceny pięciu oferowanych kategorii produktów wzrosły, z czego największy wzrost miał miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 17,6%, do 3710 USD/t; oraz sera Cheddar – o 2,2%, do 4393 USD/t. Spadek odnotowano jedynie dla cen laktozy – o 6,5%, do 1307 USD/t.

Ceny masła w Unii Europejskiej pod koniec marca wynosiły 3890,7 EUR/t i były o 7% wyższe niż w lutym oraz o 14% wyższe niż w 2020 r. Wzrosły również ceny odtłuszczonego mleka w proszku, do poziomu 2452,6 EUR/t, i były o 4% wyższe w relacji miesięcznej oraz o 13% wyższe w relacji rocznej. Pełne mleko w proszku natomiast zbywano po cenie 3171,6 EUR/t, tj. o 8% drożej niż w lutym i o 11,5% drożej niż w marcu 2020 r. 

Nadchodzące wydarzenia